Vistiplau al pla urbanístic que ordena part dels habitatges i equipaments de les Glòries

Es preveuen 562 habitatges nous, dels quals el 35% seran protegits, i s’ubicaran en tres edificis nous que també acolliran comerços i serveis
El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament aquest divendres al pla que desenvolupa urbanísticament l’espai de la plaça de les Glòries situat entre els carrers de Castillejos, Badajoz-Independència, Consell de Cent i el parc de la Canòpia. El document –el Pla de millora urbana del sector 2 de planejament de Glòries– ordena els usos de tot aquest àmbit i hi situa els equipaments públics, habitatges i el verd.
El pla s’ha treballat amb les entitats veïnals i educatives durant el període d’exposició pública per incorporar-hi les seves aportacions. S’ha aprovat amb els vots a favor del Govern municipal, ERC i Barcelona pel Canvi i les abstencions de Junts per Catalunya, Cs i PP. En coherència amb els criteris del planejament vigent de Glòries i el Compromís per Glòries, es redefineix la imatge urbana de l’àmbit, de 42.369 m2, per integrar-hi el nou parc de la Canòpia i els nous edificis i usos. Tot plegat, garantint una transició adequada entre el teixit de l’Eixample que envolta la plaça i el nou parc.
Quant als equipaments, dins l’àmbit hi ha l’Escola Encants i l’Escola Bressol Leonor Serrano, que mantenen la seva ubicació. I com a novetat, a partir de les aportacions rebudes en el procés d’informació pública s’ha decidit incorporar el CEIP Gaia a l’antiga fàbrica de paraigües del carrer del Dos de Maig. Aquest centre ara està ubicat provisionalment als antics mòduls prefabricats de l’Escola Encants, i amb el Consorci d’Educació de Barcelona s’ha avaluat que el programa funcional encaixa bé a l’antiga fàbrica i hi ha la superfície de pati necessària. A més, es mantindran els elements constructius i tradicionals fabrils d’interès de l’edifici.
S’hi farà un total de 562 habitatges, dels quals el 35% –197– seran protegits. Se situaran en l’avinguda Diagonal, i que també acolliran activitats econòmiques –comerç i serveis– a les plantes baixes i planta primera per donar continuïtat als usos de l’entorn i garantir l’habitatge com a ús principal.
El sostre edificable serà de 50.000 m2, dels quals 45.000 es destinaran a habitatge i 5.000, a comerços i les activitats econòmiques. Pel que fa a la volumetria, s’ha millorat substancialment la proposta de l’aprovació inicial, ja que s’ha allunyat els edificis més alts dels equipaments educatius previstos per generar un espai lliure de més qualitat i un millor assolellament dels centres.
El pla també permetrà obtenir, per cessió gratuïta del sòl, 2 hectàrees que faran possible executar l’àmbit nord del parc de la Canòpia, que ha de donar front al carrer del Consell de Cent.