Troben amiant a 38 vagons de metro

TMB afirma que aquest fet no posa en perill ni la salut dels treballadors ni la dels usuaris.

TMB ha confirmat que 38 vagons de metro, de 109 inspeccionats, contenen amiant. Aquest es troba a la pintura antisoroll​ dels baixos dels vagons, i tal i com afirma TMB, si aquesta es troba en bon estat com està no suposa cap perill ni pels treballadors ni pels usuaris.

Els vagons afectats s’estan marcant perquè no s’hi realitzi cap actuació de manteniment que pugui alterar l’estat de la pintura i provocar l’emissió de fibres, sense les precaucions adequades. La determinació de la Direcció de TMB és donar prioritat a la seguretat del personal, per tant existeix la possibilitat que alguns trens deixin de prestar servei temporalment si es necessita més temps i la intervenció d’especialistes externs per a determinades operacions de reparació, cosa que pot afectar la freqüència de les línies.

Aquests trens seran valorats tècnicament i si és necessari s’hi faran actuacions de retirada o encapsulament de la pintura antisoroll, per garantir que no es degrada. En general aquest trens van ser fabricats la segona meitat dels anys 80 i per tant són els primers de la flota que seran renovats pel fet d’arribar al final de la vida útil.

TMB també ha confirmat que als cotxes en què les anàlisis han estat negatives, s’hi farà una segona anàlisi per reconfirmar l’absència d’amiant. A la resta de trens de la flota s’estan fent les accions necessàries per garantir l’absència d’amiant a la pintura.

Finalment, TMB reafirma que les garanties de qualitat de l’aire a la xarxa de metro són totals.