Es triplica el percentatge de recollida selectiva de residus a Sarrià amb la implantació del Porta a Porta

La recollida selectiva ha passat del 19% al 54% en les dues primeres setmanes d’implantació del nou sistema, un 18% més que la mitjana de ciutat.

Des del passat 19 de febrer, que es va implantar el sistema de recollida selectiva Porta a Porta al casc antic de Sarrià (Sarrià Vell), del districte de Sarrià-Sant Gervasi, el percentatge de recollida selectiva s’ha triplicat passant del 19 % abans de la implantació del sistema, al 54 %, un 18% més que la mitjana de la ciutat.

A nivell de xifres globals, la segona setmana d’implantació s’han recollit selectivament 15.318 kg de residus (orgànica, reciclables, paper-cartró i vidre) mentre que abans de la implantació es recollia una mitjana de 6.980 kg setmanals separats, el que suposa que s’ha més que duplicat la quantitat recollida. La fracció que més s’ha incrementat és la fracció orgànica, que s’ha multiplicat per deu. S’han passat de recollir 700 kg setmanals a 7.348 kg setmanals. Les impureses (els residus que no formen part de la orgànica i que es llencen en aquest segment) s’han reduït del 13,6% al 0,9%.

Menys bosses al carrer

A banda de les dades de recollida selectiva també s’observa un increment del compliment dels horaris, per part dels veïns i les veïnes d’aquest àmbit. Abans de la implantació del Porta a Porta, amb l’anterior sistema vigent de recollida domiciliària sense separació, es recollien una mitjana de 1.902 kg de residus fora dels horaris establerts per la recollida. Durant la segona setmana d’implantació del nou sistema, aquesta xifra s’ha reduït a 871 kg. Això significa una reducció del 54% de la quantitat de residus presents a l’espai públic fora de l’horari establert, en relació a l’anterior sistema de recollida.

A més, el nombre de bosses al carrer fora dels horaris de recollida també s’han reduït un 26% la segona setmana de funcionament del Porta a Porta en relació als hàbits anteriors a la seva implantació, tant de dia com de nit.