Trinitat Vella tindrà una nova plaça i estarà dedicada als Drets dels Infants

La plaça estarà situada en l’encreuament dels carrers Foradada i carrer del Turó de la Trinitat

El barri de Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, guanyarà una nova plaça, situada en la confluència dels carrers Foradada i carrer del Turó de la Trinitat, i que rebrà el nom de “Plaça dels Drets dels Infants”. La plaça comptarà amb una mitgera ornamental en la paret dels edificis del vessant nord.

Les obres de la plaça començaran a finals del mes de novembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Infància, el 20 de nombre, i és previst que acabin a la primavera del 2019. El pressupost de l’actuació és de 297.074,52 €.

Una plaça espaiosa i accessible

El projecte té l’objectiu de donar a la plaça un caràcter central al barri, tenint també en compte que hi està situat el Centre Cívic Trinitat Vella, i recuperar-la com a plaça, ja que en l’actualitat hi ha importants desnivells que en dificulten l’ús com a espai públic.

Per això es crearà un únic nivell a tota la plaça fent-la el més espaiosa possible i el més accessible, evitant els graons entre la plaça i el carrer del Turó de la Trinitat. A fi d’aconseguir la màxima sensació d’amplitud, s’omplirà l’espai amb els elements imprescindibles de mobiliari urbà i es col·locarà un paviment de peces similar a l’entorn, de mida llamborda amb peces de ciment.

La forma triangular permet abraçar el màxim d’espai disponible per a la plaça, en un barri amb manca d’espais i racons de trobada. L’espai es delimitarà en la part superior, amb un banc corregut, mentre que a la part baixa l’espai es delimitarà amb un barana, que actuarà com una balconada al carrer inferior. Sota la barana que protegirà el desnivell del carrer de la Foradada anirà un faristol amb el relat històric d’aquest carrer. El projecte preservarà l’olivera que ha presidit aquest espai durant anys, mentre que els nous arbres es situaran en el perímetre de la plaça donant ombra al banc.