Un total de 1893 persones vulnerables troben feina gràcies al Programa Làbora

El programa Làbora està pensat per millorar la formació i la capacitació de persones en situació de vulnerabilitat amb un perfil amb especials dificultats d’accés al mercat laboral.

El Programa Làbora ha complert el seu tercer any de vida amb una millora general de tots els seus indicadors, segons consta en la memòria de l’any 2017. L’any passat, fins a 1.893 persones vulnerables (1.027 dones i 866 homes) van trobar un lloc de treball gràcies a aquest programa, que està pensat per millorar la formació i la capacitació de persones en situació de vulnerabilitat amb un perfil amb especials dificultats d’accés al mercat laboral. Es tracta, doncs, d’un 17,36% més respecte a l’any 2016, de la mateixa manera que també es va produir un augment proporcional similar en el nombre de contractes signats, que van incrementar-se fins als 2.362.

Més d’un contracte per persona

A més, 367 persones van signar més d’un contracte, i és que malgrat que la qualitat de les ocupacions trobades pel Làbora és superior a les dades que recull el Consell Econòmic i Social de Barcelona en termes de duració dels contractes i d’ocupabilitat, la realitat és que la temporalitat i la precarietat són encara ben presents al món laboral.

Per sectors d’activitat, el 43,3% de les insercions es van produir en el món dels serveis a les empreses, el 13,8% en turisme i hostaleria, el 10% en serveis socials, el 7,99% en comerç i el 7,88% en la construcció, entre d’altres.

El perfil contractant

El perfil de les persones ateses al Programa Làbora es manté força similar al d’altres anys, i mostra que el 80% té més de 35 anys (el 17,5% en té més de 54 anys). Per districtes, continua destacant Nou Barris (18,09% de les atencions), seguit per Ciutat Vella (12,41%), Horta-Guinardó (12,31%), Sant Martí (11,82%) i Sants-Montjuïc (11,24%).

Aquesta iniciativa compartida de cooperació público-social, està impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), juntament amb Creu Roja, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT), compta amb un finançament de 3,2 milions d’euros anuals, dels quals l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona aporta un 90%.