S’aprova inicialment el decret per restringir la circulació de vehicles de mobilitat personal a Ciutat Vella durant l’estiu

Els vehicles de mobilitat personal del tipus A, B i C1 destinats a una activitat d’explotació econòmica no podran circular al districte excepte per les rutes establertes a l’Ordenança de circulació.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el decret que regula les restriccions de circulació d’alguns Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) al districte de Ciutat Vella coincidint amb els mesos d’estiu. L’objectiu d’aquesta mesura, que s’aplica des de 2016, és alleugerir l’ocupació de l’espai públic i les molèsties per als veïns i les veïnes, és a dir, per garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos de l’espai públic.

Així, els vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de dues rodes d’ús comercial no poden circular per l’interior del districte de Ciutat Vella i només poden desplaçar-se per dues rutes ja determinades que els permeten creuar el districte de nord a sud i d’est a oest.

Aquest document està actualment en exposició al públic, que durarà fins a mitjans del mes de juny.

Les dues rutes, estipulades en l’Annex X de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, per al districte de Ciutat Vella són:

  • Des de Portal de la Pau per passeig Colom, passeig d’Isabel II, Marqués de l’Argentera i passeig de Circumval·lació
  • Passeig de Picasso, de Lluís Companys, passeig de Pujades fins a avinguda Meridiana.

La restricció s’aplica sobre els següents tipus de vehicles A, B i C1 d’us d’activitat econòmica, d’acord amb la classificació establerta a l’Ordenança.

  • Tipus A: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites: patinets elèctrics petits, roda elèctrica i plataforma elèctrica.
  • Tipus B: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans: patinets elèctrics grans i segways.
  • Tipus C1: inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun tipus d’activitat econòmica o d’oci.

Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que realitzin una activitat d’explotació econòmica a més hauran d’estar identificats i, si s’escau, inscrits al registre que correspongui.

L’ordenança preveu multes de fins a 100 euros en les infraccions de caràcter lleu, de fins a 200 euros en les de caràcter greu i de fins a 500 euros en les de caràcter molt greu.

Els vehicles d’ús personal, però, no es veuran afectats per aquest decret de restricció i hauran de respectar la normativa general que estipula l’ordenança.

La restricció de la circulació d’aquests vehicles a Ciutat Vella es va engegar per decret l’estiu de 2016, amb una primera regulació que de manera pionera restringia la circulació de segways i vehicles de mobilitat personal que no tinguessin ús personal pel front marítim. Al 2017, es va ampliar la regulació a tot el districte tant a vehicles de mobilitat personal de dimensions grans com patinets elèctrics grans i segways, com a patinets elèctrics petits, roda elèctrica i plataforma elèctrica amb la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles.

Millorar les condicions de vida del veïnat del districte de Ciutat Vella

La restricció de la circulació d’aquests vehicles és una de les actuacions emmarcades en el pla de veïnatge de Ciutat Vella, en marxa des de l’any 2017 i impulsat per millorar la vida del veïnat als barris del districte, tot garantint l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic.

Els objectius principals d’aquest pla són: vetllar pel descans de veïns i veïnes; fomentar la convivència a Ciutat Vella, garantir la seguretat i el compliment de la normativa vigent, i vetllar pel bon us de l’espai públic. Comporta el reforç dels recursos ja desplegats al districte, amb agents cívics, auxiliars d’espai públic i tècnics d’intervenció social.