Es reprenen les obres per cobrir la ronda de Dalt

L’Ajuntament ha iniciat una segona fase d’obres, de deu mesos de duració, per cobrir la ronda de Dalt entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron, als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

Aquest dimarts, l’Ajuntament ha iniciat una segona fase d’obres de cobriment de la Ronda de Dalt, entre el Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera i l’Institut Vall d’Hebron, als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

L’actuació consisteix a construir els dos murs laterals al tram que va des de davant del mercat fins al pont de l’avinguda del Jordà (dins la fase 1B, a la foto), així com l’execució de la llosa de cobertura que es recolza sobre els murs. Es tracta de la continuació de les primeres obres iniciades l’estiu passat, en què es va construir un mur estructural a la mitjana per a la futura cobertura del tram.

Els primers treballs que es faran ara en aquesta segona fase són la reubicació de la senyalització variable de la ronda, que únicament produiran afectacions puntuals i l’adequació dels laterals. Les afectacions més importants es produiran a partir de la segona quinzena d’abril i seran degudament informades i senyalitzades.

Està previst que la intervenció tingui una durada de deu mesos, i compta amb un pressupost de 10.644.281,56 euros. Aquests 10 milions formen part dels 15 que s’estan invertint en aquest mandat en la cobertura d’un primer tram de la ronda, corresponent a 180 metres de cobertura urbanitzada davant del Mercat de la Vall d’Hebron, des del pont de l’avinguda del Jordà.