La reforma de la plaça Mossèn Joan Cortinas, de Bon Pastor, començarà al març

Es preveu millorar l’accessibilitat, el mobiliari i la renovació de paviments. 

La plaça Mossèn Joan Cortinas, al barri de Bon Pastor del districte de Sant Andreu, es reformarà a partir del mes de març per millorar l’accessibilitat, la continuïtat de les diferents zones i la integració en el conjunt del barri. S’eliminaran les escales i barreres arquitectòniques existents i es conservarà l’arbrat, més de cent unitats. La superficie d’actuació és de 7.961,32 m² i el pressupost previst per a l’obra és de 2.064.414 €.

El nou disseny de la plaça pretén generar dos grans espais amb usos clarament diferenciats: una zona de passeig amb una àrea pavimentada amb llamborda prefabricada de formigó, i una zona d’estada i lúdica. Es crearan parterres amb plantació d’arbustives.

Es preveu que la plaça estigui envoltada per una vorera perimetral de paviment de llosa de formigó i que a l’interior s’inclogui una zona de jocs infantils de 150m2 delimitada per barana, una àrea de petanca de 120 m2 amb dues àrees de joc, una pista de bàsquet de 20,60m x 12m i una zona de tirolina i vaixell per a nens més grans a l’extrem est de la plaça.

La plaça també comptarà amb cintes de paviment podotàctil per a invidents i es preveu una plataforma única al carrer Foc Follet que permetrà l’accés de vehicles particulars als aparcaments i dels vehicles de manteniment i emergències.

El projecte també inclou la reforma del pati ubicat davant el número 29 del Passeig Enric Sanchis, delimitat actualment amb un mur i una tanca. Com a la resta de l’espai, es suprimiran les escales que hi ha actualment i es farà una plataforma única.