La recollida selectiva a Bon Pastor passa del 30% al 61% gràcies al nou model de plataformes mòbils

La prova pilot de recollida selectiva mòbil del barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, ha fet augmentar la recollida selectiva del 30% al 61%, des que va començar a implantar-se al mes d’abril. El projecte forma part de l’Estratègia Residu Zero de l’Ajuntament de Barcelona.

La recollida de fracció de paper i cartró ha augmentat un 35% (de 354 kg/setmana a 479 kg/setmana), la fracció d’envasos de plàstic ha augmentat un 32%, (de 175 kg/setmana a 231 kg/setmana) i el vidre, un 43% (de 102 kg a 146 kg). En el cas de la fracció orgànica, hi ha hagut una notable millora en la qualitat de les escombraries recollides, que tenen molta menys barreja de residus. Així els impropis han passat del 18,1% al 6,8% perquè residus que abans anaven a l’orgànica ara es reciclen als llocs adients.

En paral·lel a la instal·lació de les plataformes, des del mes de març un equip d’informadors i informadores ambientals passen per les llars i comerços per donar la informació i deixar el material que ajudi a fer millor la separació dels residus, com el cubell airejat per la recollida de la matèria orgànica, les bosses compostables, la guia informativa i el calendari dels dies i hores de recollida en format imant. En total, s’ha informat 1.200 habitatges dels 1.560 que estan en l’àrea de la prova, el que representa un 77% del total. S’han repartit un total de 1.146 kits sencers i 465 packs de bosses compostables.

Un cop aplicada la prova pilot amb èxit, la voluntat del consistori és que aquest nou model de recollida selectiva s’ampliï a altres barris de la ciutat. És una eina més per impulsar la millora dels percentatges de recollida selectiva i passar així del 36% de mitjana actual a la ciutat al 60%, en la línia del que exigeix tant la Unió Europea com el Pla de Gestió de Residus de Catalunya.

Funcionament de la recollida selectiva mòbil

La prova pilot s’està realitzant a la zona compresa entre els carrers del Foc Follet, Enric Sanchis, el Barri Vermell, i Sant Adrià, i a través de plataformes mòbils de contenidors de recollida selectiva.

En el cas de Bon Pastor, el projecte consisteix en la instal·lació de tres plataformes, una a la Plaça Fèlix Rodríguez de la Fuente i dues a la plaça Robert Gerhard. El sistema de recollida mòbil té un calendari de recollida, on les fraccions d’orgànica i sanitaris es recull de dilluns a dissabte, les fraccions de vidre, paper i cartró i envasos es recullen el dimarts, dimecres, divendres i dissabte, i la fracció de rebuig es recull els dilluns i dijous. El diumenge és l’únic dia de la setmana que no hi ha recollida d’escombraries.

Un cop acabat l’horari establert, les plataformes es retiren i l’espai torna a quedar lliure. Així, les fraccions d’orgànica i sanitaris es recull de dilluns a dissabte, les fraccions de vidre, paper i cartró i envasos es recullen el dimarts, dimecres, divendres i dissabte, i la fracció de rebuig es recull els dilluns i dijous. El diumenge és l’únic dia que no hi ha recollida d’escombraries.

El funcionament d’aquest nou sistema és molt senzill: cada dia, de dilluns a dissabte, els dies que hi ha recollida d’escombraries, s’instal·len les plataformes a partir de les 18.00 hores i es retiren a les 23.00 hores.