El Pla de Barris destinarà més de 50 milions d’euros l’any 2018 per fer front a les desigualtats socials a la ciutat

La inversió total al llarg del mandat serà de 150 milions d’euros.

L’Ajuntament de Barcelona destinarà al llarg d’aquest any un total de 50’9 milions d’euros per intervenir en les zones de la ciutat amb major concentració de vulnerabilitat social i actuar en els àmbits d’educació, drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana. D’aquests 50 milions d’euros, 36 seran per inversió i 14’9 per despesa social, i serviran per desplegar les 354 accions que conformen el Pla de Barris de la Ciutat. D’aquestes accions, 130 són de l’àmbit de Drets Socials, 76 d’educació, 45 d’activitat econòmica, i 103 d’Ecologia Urbana.

 

El Pla de Barris concentra la seva acció a l’eix Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i els barris de muntanya i invertirà un total de 150 milions d’euros al llarg del mandat, entre 2016 y 2020. Els seus objectius són recuperar i impulsar l’activitat econòmica, fer front a dèficits urbanístics, establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida, apoderar el veïnat i innovar en les formes de treball de l’administració pública. El seu desplegament permetrà actuar sobre una àrea de 16,5 km2 on hi viuen 220.500 persones.

Els 10 plans de barri que actuen sobre 16 barris de la ciutat es troben en l’actualitat totalment operatius. Durant els anys 2016 i 2017 es va activar la fase inicial de diagnosi, elaboració i disseny amb la participació activa i constant dels ciutadans i les entitats del territori, i del conjunt de les àrees i serveis de la ciutat.

 

L’Ajuntament de Barcelona hi destaca les següents accions per aquest any 2018:

Pla de Barris d’El Besòs i El Maresme

COOPERATIVA GREGAL. Disseny i acompanyament del nou projecte de menjador social, obres de millora de la cuina i del menjador i acompanyament en la vessant empresarial per tal d’aconseguir la viabilitat econòmica del projecte juntament amb tot els agents i àrees implicades. Pressupost 2018: 350.000€ / Pressupost total acció : 1.000.000€

POTENCIAR ALFONS EL MAGNÀNIM COM A EIX CÍVIC. Remodelació participada d´Alfons el Magnànim per ser el nou espai de centralitat del barri. Millora de la urbanització, l´espai públic i el verd urbà, i de la seva relació amb la Rambla Prim i el costat Besòs. Potenciació de la  vinculació del carrer amb el futur equipament del Cinema Pere IV, com a nou espai central del barri. Pressupost 2018: 900.000€ / Pressupost total acció: 3.900.000€

Pla de Barris de La Verneda i La Pau

REFORMA DEL CARRER BINÈFAR I VIA TRAJANA. Transformació de la Via Trajana –una de les zones més aïllades de la ciutat- en eix cívic i espai comunitari: reforma de zones per a les activitats festives i d’esplai, zona d’esports intergeneracional i horts comunitaris. El veïnat acompanya en el disseny dels futurs usos comunitaris. Humanització del carrer Binèfar: reurbanització, millora de l’accessibilitat i la qualitat urbana de l’espai pel veïnat, de l’enllumenat, del sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram.
Pressupost 2018: 2.195.271€
Pressupost total acció: 3.500.000€

REMODELACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN. Reforma integral de l´equipament per convertir-lo en un nou casal amb mirada intergeneracional. Es guanyaran nous espais d’ús i s’obre l’oportunitat de generar nous projectes comunitaris que fomentin projectes transversals entre els casals i ludoteques infantils, com un projecte de teatre intergeneracional.
Pressupost 2018: 570.000€
Pressupost total acció: 1.070.000€

Pla de Barris d’El Bon Pastor i Baró de Viver

INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS POLÍGONS DEL BON PASTOR, TORRENT DE L’ESTADELLA I MONSOLÍS. Mesures d’intervenció urbana: remodelació del carrer Caracas, obertura del carrer Cordelles i petites intervencions de millora de l’espai derivades de la marxa exploratòria amb el veïnat. Pla de treball amb un dinamitzador industrial, serveis i programes per les empreses, mesures d’impuls d’eficiència energètica i reforç de l’associació d’empreses del Polígon. També inclou l’impuls de programes d’ocupació com ‘recondueix el teu perfil professional’, i la dinamització de naus buides amb projectes com el d’Alencoop i la nau Vil·la Besòs d’entitats del districte.
Pressupost 2018: 364.000€
Pressupost total acció: 2.500.000€

Pla de Barris de Trinitat Vella

CAMÍ DE RONDA. Transformació d’un gran espai amb poc ús en una gran zona verda per l´esport a l’aire lliure i un itinerari d’art urbà. Remodelació pensada i decidida amb el veïnat del barri per treballar la convivència, la inclusió i l’oci saludable: construcció d’una instal·lació d’esport al carrer, pistes de futbol, bàsquet, petanca i criquet, i programes de dinamització de l’espai.
Pressupost 2018: 233.281€
Pressupost total acció: 458.382€

PASSADÍS DE LA TRINITAT VELLA I NOU CASAL DE LA GENT GRAN. Transformació del passadís de la Trinitat en un pol d’acció cultural, impulsar un projecte d’art urbà i donar suport a accions i iniciatives de la Taula de Convivència per promoure la inclusió de la diversitat. Millora dels locals de les entitats existents.
Pressupost 2018: 650.000€
Pressupost total acció: 1.567.000€

Pla de Barris de Zona Nord

EDUCARTS. Projecte socioeducatiu a través de les arts escèniques com la música, el teatre, la dansa i el circ, com a eines socioeducatives i desenvolupament dels infants. El projecte es posa en marxa tant en horari escolar com fora de l´escola per treballar les competències bàsiques i fonamentals de convivència i apoderament dels joves i infants dels
barris de Zona Nord: Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró.
Pressupost 2018: 136.200€
Pressupost total acció: 244.300€

Pla de Barris de Trinitat Nova

NOU INSTITUT ESCOLA TRINITAT NOVA. Un nou projecte educatiu que pretén millorar la qualitat educativa i que s’ajuda d’un equip docent molt compromès, nous perfils professionals de l’àmbit social, i d’un projecte curricular basat en la imatge i l’audiovisual. Obres de millora per adequar l’escola al nou projecte.
Pressupost 2018: 3.000.000€
Pressupost total acció: 5.000.000€

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, ACCESSIBILITAT I FAÇANES DE COMERÇOS DEL BARRI. Suport tècnic i econòmic per millorar els comerços de Trinitat Nova en eficiència energètica, accessibilitat i la imatge de les façanes. Promoció del disseny de programes de dinamització comercial conjuntament amb les associacions de comerciants. Estudi dels hàbits de consum de la gent del barri, estudi de mercat i de viabilitat econòmica de nous comerços. Disseny d´accions de promoció econòmica del comerç existent, i reforç de l’associació de
comerciants.
Pressupost 2018: 36.000€
Pressupost total acció: 120.000€

Pla de Barris de Roquetes

FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE PERSONES JOVES I ADULTES. Programa a mida per combinar la formació i la pràctica laboral, tenint presents les necessitats de les persones aturades del barri. Suport als projectes existents al territori que vetllen per oferir oportunitats formatives i professionals al col·lectiu més jove del barri. Facilitar l’accés de dones en situació d’atur al mercat laboral, ja sigui a través de l’autoocupació o de la feina per a tercers.
Pressupost 2018: 50.000€
Pressupost total acció: 100.000€

MILLORES EN MOBILITAT I ACCESSIBILITAT A L’ESPAI PÚBLIC: CARRER MINA DE CIUTAT. Reurbanització del carrer Mina de la Ciutat amb la participació activa del veïnat. Recuperació interior d’illa Vidal i Guasch i pacificació de l’espai públic entre equipaments de Via Favència. També es faran millores al Parc del Pla de Fornells (futura Plaça Trobada), carrer Llopis, carrer Pla dels Cirerers i carrer Jaume Pinent.
Pressupost 2018: 1.586.413€
Pressupost total acció: 5.575.304€

Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i Teixonera

CREACIÓ D’USOS COMUNITARIS, MILLORA DELS ACCESSOS I DELS ENTORNS DE CAN SOLER. Impuls participat amb el veïnat de millora dels entorns de Can Soler per generar nous usos comunitaris a l’entorn de la masia. És un espai de transició entre la ciutat i Collserola que ofereix una oportunitat al barri de resoldre dèficits d’equipaments i connectar‐se a un gran espai urbano-rural. Actualment part de l´espai és ocupat en part per un camp de futbol abandonat.
Pressupost 2018: 300.000€
Pressupost total acció: 1.500.000€

MILLORA DE L’ESPAI ESPORTIU COMUNITARI DE LA CAMPA. Sistema d’instal·lacions i de recorreguts esportius d’ús lliure, en contacte amb els parcs urbans i els equipaments esportius de la Vall d’Hebron, que poden facilitar la pràctica de l’esport o el gaudiment d’una simple passejada de forma natural i propera.
Pressupost 2018: 70.000€
Pressupost total acció: 220.000€

Pla de Barris de Raval Sud i Gòtic Sud

LA RECUPERACIÓ DEL BORSÍ (AL GÒTIC) I CAN SEIXANTA (RAVAL) PEL VEÏNAT DEL BARRI. El Borsí es rehabilitarà i s’hi ubicarà la biblioteca pública Andreu Nin i un equipament de gestió veïnal. Fa mesos que es treballa de forma conjunta amb el veïnat per determinar-ne els usos i espais comuns d’aquest edifici històric situat al cor del barri Gòtic i que es pretén que sigui el motor dinamitzador de la vida veïnal al barri.
Can Seixanta, l’antiga casa fàbrica, es convertirà en nous habitatges públics i equipaments per al veïnat, fent una atenció especial als joves i a les entitats que fomentin la transformació i la cohesió social a través de la cultura.
Pressupost 2018: 80.000€
Pressupost total acció dins del Pla de Barris: 4.000.000€

Pla de Barris de La Marina

CONSTRUCCIÓ PARTICIPADA D’UNA PISTA D’SKATEPARK. Es construirà un espai per patinar i fer ‘skate’ al barri. El veïnat participa en la seva concepció i disseny, i compta amb la participació activa del grup La Marina Patina.
Pressupost 2018: 200.000€
Pressupost total acció: 662.000€

REFORÇ DE LA IDENTITAT DE BARRI I ORGULL DE VIURE A LA MARINA. Foment de la connectivitat entre barris, la convivència, i identitat de barri: remodelació dels Jardins de la Mediterrània, instal·lacions esportives a l’aire lliure, ascensors al medi urbà i dignificació de l’espai públic. Reforç d´accions amb entitats del barri, com ‘Som La Marina’ de formació cultural comunitària; ‘Teatro Hilando Barrios’, amb tallers d’investigació sobre la memòria històrica del barri amb veïns i veïnes del barri; o ‘Boombeta: art i comunitat’, amb accions artístiques proposades per la Fàbrica de Creació municipal El Graner que apropen artísticament la memòria del barri.
Pressupost 2018: 30.000€
Pressupost total acció: 90.000€

Accions transversals destacades

Drets Socials

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ DE FINQUES D’ALTA COMPLEXITAT. El programa de rehabilitació d’edificis vulnerables en el marc del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona està orientat a actuar sobre les causes estructurals que propicien la persistència a no rehabilitar ni mantenir els edificis d’habitatges. Les principals claus del programa de rehabilitació tenen a veure amb la intervenció en sectors vulnerables (amb una atenció especial en els aspectes físics, socials i econòmics), la gestió específica de l’acompanyament de les comunitats i de l’elaboració de convenis, la intervenció dels agents implicats o la transversalitat amb altres programes existents.
Pressupost 2018: 8.200.000€
Pressupost total acció: 11.400.000€

Activitat Econòmica

BARRIS D’OFICIS. Programa de formació i de pràctica laboral per millorar l´ocupabilitat de 105 persones residents als 16 barris del Pla de Barris, adreçat a persones de baixa ocupabilitat, en situació d´atur o desocupades. S´ofereix 12 mesos de contractació laboral, tindrà 4 nodes –Eix Muntanya, Eix Besòs, Raval Sud-Gòtic Sud, i La Marina-, i els projectes combinaran formació professionalitzadora i treball. És un programa innovador perquè les formacions i els projectes estaran vinculades a necessitats/oportunitats del territori, els proposaran i executaran entitats i empreses, s´establirà un mínim salarial, abastarà entre un 30 i un 40% de la jornada, i s´incentivarà la inserció laboral.
Pressupost 2018: 1.500.000€
Pressupost total acció: 7.000.000€

Educació

PROJECTES CULTURALS A LES ESCOLES: LA CAIXA D’EINES. Definició d’un catàleg de propostes per oferir a les escoles per tal de potenciar la presència de les arts i la cultura dins l’horari escolar i extraescolar.
Pressupost 2018: 400.000€
Pressupost total acció: 1.200.000€

PROJECTE BAOBAB. Consolidar el lleure educatiu de caps de setmana.
Pressupost 2018: 335.000€
Pressupost total acció: 650.000€