El passatge d’Auger i els carrers de Jubany i de Fore, del barri del Besòs i el Maresme, es transformen en zona de vianants

L’Ajuntament de Barcelona ha transformat un passatge i dos carrers del barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí, en una zona amb prioritat per als vianants.

Es tracta del passatge d’Auger, i els carrers de Jubany i de Foret, tres carrerons que connecten la Rambla Prim amb el carrer del Maresme. L’actuació de millora que s’ha desenvolupat en aquest entorn, iniciada l’estiu passat, ha consistit en eliminar les barreres arquitectòniques que hi havia anteriorment, i reparar el paviment que estava deteriorat.

La intervenció realitzada ha tingut un caràcter integral:

• S’han urbanitzat els dos carrers i el passatge amb plataforma única. Això ha comportat l’eliminació de les voreres, i per tant, la desaparició de les barreres arquitectòniques.

• S’han plantat elements vegetals i s’hi han instal·lat unes jardineres, que contribueixen a una millora substancial del paisatge urbà, i també de la qualitat ambiental d’aquest entorn.

• S’han retirat les lluminàries situades a les façanes i s’ha implantat un sistema d’il·luminació més uniforme, amb tecnologia led, molt més eficient i sostenible.

• S’han soterrat les línies aèries, fet que també ha contribuït en gran mesura a incrementar la qualitat del paisatge urbà d’aquests carrers.

• S’ha fet una intervenció per millorar la recollida de les aigües pluvials, i per renovar el clavegueram, una actuació llargament reclamada pel veïnat.

L’establiment del sistema de plataforma única en aquests carrers no implica la impossibilitat d’accedir-hi amb vehicle de motor. De fet, en el cas de vehicles de seguretat, emergències o puntualment per als veïns per poder baixar del cotxe, es pot accedir als carrers amb vehicle, ja que es deixa un pas central amb les mides reglamentàries i normatives establertes per a vehicles de bombers.

Aquest pas central queda definit amb un canvi de format de les peces de formigó que s’han col·locat, diferents per a les zones laterals (per on passen preferentment les persones).

En canvi, la reforma si que ha comportat la desaparició de l’aparcament en cordó en aquests tres carrers, que fins ara estava permès. Els espais, a on hi havia capacitat per a 31 vehicles, han quedat alliberats i de fet s’hi ha incorporat les columnes de l’enllumenat situades a tots dos costats.

La reurbanització implica també la millora de la connectivitat i de l’accessibilitat als tres carrerons, ja que ara es troben més ben connectats amb la Rambla Prim. En els punts de trobada dels carrers amb aquesta rambla s’han instal·lat rampes adaptades i escales, i s’ha ampliat la vorera de la Rambla Prim.

S’han invertit 1,8 milions d’euros en el desenvolupament d’aquest projecte.