La nova plaça d’Hilari Salvadó, al barri de la Barceloneta, obre al públic

Demà tindrà lloc la festa popular d’inauguració de l’espai, amb animació infantil, passejada del capgròs de l’Hilari Salvadó i una popular xocolatada.

Ja han finalitzat les obres de renovació de la plaça d’Hilari Salvadó, al barri de la Barceloneta, i demà tindrà lloc la festa popular d’inauguració de l’espai. La festa començarà a les 17:00 hores amb animació infantil, passejada del capgròs de l’Hilari Salvadó. A les 18:00 hores hi ha xocolatada popular i a les 18:30 hores es descobrirà la placa de memòria històrica en honor a l’històric alcalde, Hilari Salvadó.

Les actuacions de reurbanització de la plaça Hilari Salvadó tenen com a principal objectiu la millora de les condicions d’aquest espai públic, la seva renovació i dinamització i han suposat una inversió d’uns 600.000 euros. Aquestes han abastat 1.930 metres quadrats, incloent la part del carrer de l’Almirall Barceló, que finalitza en cul-de-sac. S’ha pavimentat l’àmbit, adaptat la xarxa de drenatge, renovat l’enllumenat urbà, enjardinat i plantat arbrat perenne de port petit que complementa l’arbrat prèviament existent i xarxa de reg associada, instal·lació de mobiliari urbà, i configuració d’una àrea de jocs infantils equipada.

A més, també s’ha eliminat el terraplenat, tot implantant una plataforma única en tot l’àmbit d’actuació, incloent el fragment del carrer Almirall Barceló. Això ha comportat una reestructuració de les rasants i cotes de tot l’espai. Actualment, la plaça consta de tres espais diferenciats: un espai dinàmic per activitats culturals temporals i on estan ubicades les terrasses dels bars, un espai de joc o d’activitats permanents dedicada als més petits, i un espai “lent”, com a espai de repòs i d’observació de la plaça.