El nou Bicing de Barcelona s’implantarà el proper mes de gener

El proper mes de gener s’iniciarà el procés d’implantació del nou Bicing a Barcelona. El nou servei oferirà als usuaris un major horari, més bicicletes, més estacions i més cobertura territorial

Hi haurà 7.000 bicis disponibles, de les quals 1.000 seran elèctriques. Totes es podran agafar i deixar en les 519 estacions mixtes que estaran situades en superfície i entre les quals se n’inclouen 95 de nova creació
Aquestes 95 noves estacions es distribuiran majoritàriament en àmbits de la ciutat on no hi havia servei, principalment dels districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris, Gràcia i Sant Martí, ampliant l’àmbit de cobertura

Les noves bicis seran més robustes, segures, ergonòmiques i còmodes i el model elèctric més senzill d’utilitzar. Possibilitarà que tots els usuaris puguin arribar a barris amb pendents
El preu de l’abonament anual serà de 50€, i permetrà utilitzar tant la bici mecànica com l’elèctrica, fent més accessible el seu ús

El nou Bicing es fixa com a objectiu incrementar en un milió i mig el nombre de viatges anuals i multiplicar per deu els que actualment es fan en bicicleta elèctrica.

Nous avantatges
El nou Bicing que s’implanta l’any que ve oferirà un seguit d’avantatges als usuaris, entre les quals destaquen:

* Més servei: Funcionament 24 hores els 365 dies de l’any (actualment el servei es presta de dilluns a dijous de 05h a 02h, els divendres de 05h a 03h i els dissabtes, diumenges i festius les 24h).

* Més bicicletes: 7.000 bicis: 6.000 bicis mecàniques+1.000 elèctriques. Actualment n’hi ha 6.000 i 300, respectivament. Possibilitat d’ampliació del servei fins a 8.000 bicicletes en total. La integració i ampliació dels models elèctrics oferirà majors facilitats per fer recorreguts ascendents a la ciutadania.

* Més versatilitat: Totes les bicis tindran un xassís comú i les elèctriques es diferenciaran de les mecàniques per la incorporació d’un equip d’assistència elèctric. El nou servei ofereix l’opció de variar fàcilment el nombre de bicis elèctriques i mecàniques, atès que les mecàniques es podran transformar en elèctriques afegint un kit específic en funció de la demanda.

* Més i millors estacions: 519 estacions mixtes i en superfície, amb integració física dels dos tipus de bicicletes: tots els ancoratges serviran tant pel model convencional com pel model elèctric. Són 95 estacions més que se sumaran a les 424 existents en superfície. Aquestes estacions ja existents es mantindran en la seva ubicació mentre que les 45 actuals per bicis elèctriques ubicades majoritàriament en subsòl, desapareixeran. Totes comptaran amb els darrers avenços en seguretat, buscaran el mínim impacte en l’espai públic i tindran una capacitat mitjana de 27 ancoratges.

* Més cobertura territorial: Les 95 noves estacions es distribuiran pels 10 districtes de la ciutat. L’increment més important es donarà a Horta-Guinardó (17), Nou Barris (16), a Gràcia (14) i a Sant Martí (13), tot i que també hi haurà augments d’estacions a la resta de districtes. Les noves estacions permetran cobrir àmbits on fins ara el Bicing no arribava. L’objectiu és reduir les diferències de cobertura territorial entre districtes, afavorir el màxim la intermodalitat i donar servei a zones d’alta demanda.

* Millores tecnològiques: el nou servei ofereix la possibilitat de fer una reserva anticipada de la bicicleta de 5 minuts. El sistema d’accés al servei: estarà format per 3 mètodes d’accés diferenciats (targeta intel•ligent sense contacte, telèfon intel•ligent amb tecnologia NFC o aplicació mòbil). El sistema és integrable tecnològicament amb la T- Mobilitat quan estigui en servei.

Bicicletes més robustes i segures

El nou Bicing incorpora un nou model de bicicletes més robustes, segures, ergonòmiques i còmodes. Una de les seves particularitats és que el xassis serà comú tant pels models mecànics com pels elèctrics.