Nombroses afectacions a la mobilitat per obres s’inicien durant les dos últimes setmanes de març

Durant la segona quinzena de març, es posen en marxa noves actuacions a l’espai públic per millorar la qualitat en la prestació dels serveis urbans i la regeneració de la trama urbana.

Districte de l’Eixample
Continuen els treballs per a l’adequació i ampliació de les sortides de diferents escoles fins el 5 d’abril. A l’Escola Ramon Llull, al carrer Consell de Cent entre Sardenya i Marina, s’afectarà el carril de circulació del costat muntanya. A l’Institut Poeta Maragall, al carrer Provença entre Enric Granados i Aribau, també s’ocuparà el carril de circulació del costat muntanya. Per últim, el CEIP Mallorca té dos accessos i s’han de fer dos eixamplaments: al xamfrà mar – Llobregat de Londres –  Villaroel i al carrer Londres.
Durant les obres es mantindrà un carril de circulació, el carril bici i es retirarà l’estacionament.

Per la substitució de l’enllumenat públic del carrer de Calàbria entre Londres i l’avinguda Roma serà necessari ocupar el carril de serveis adjacent a la vorera Besòs del tram entre Rosselló i Còrsega de l’11 al 22 de març. Igualment, del 18 de març al 5 d’abril, s’afectarà el carril de serveis del tram entre Còrsega i París i la vorera de Còrsega entre Calàbria i Viladomat.

Es presenten també els treballs de pacificació i extensió del model de Superilla al Barri de Sant Antoni als carrers del Comte Borrell i del Parlament. El 21 de març s’aglomerarà el carrer del Parlament i el de Marqués de Campo Sagrado mantenint un sol carril de circulació. El 22 de març es farà el mateix al carrer del Comte Borrell, tot i que s’afectarà puntualment els carrers Manso, Aldana, Viladomat i Ronda Sant Pau.

Districte de Sarrià Sant–Gervasi
Del 18 de març al 16 de setembre s’urbanitzarà el carrer Major del Rectoret entre el número 102 i el carrer de Marco Polo. El carrer quedarà tallat per a vehicles des de les 8.00 fins les 18.00 hores, deixant pas puntual pel veïnat i els vehicles d’emergència. També s’afectarà el creuament al carrer Major del Recotret–Marco Polo amb tall del carrer de Marco Polo per evitar que els cotxes puguin fer maniobres.

Districte de Gràcia
La pavimentació de l’avinguda República Argentina, entre la plaça d’Alfonso Comín i el viaducte de Vallcarca comportarà, en una primera fase, retirar tot l’estacionament fins el 29 de març.

Districte d’Horta–Guinardó
Per realitzar les obres de l’edificació situada al carrer Horta 107, és necessari el tall puntual del carrer per fer-hi els treballs de descàrrega de material.
Del 15 de març al 31 de juliol, el carrer Fulton recupera la circulació. Es preveuen, però, que entre el 15 i el 20 hi hagi talls puntuals entre les 9.30 i les 16.30 hores. Es tallarà el carrer Fulton amb Tajo i es desviarà la circulació per Tajo – Porto – avinguda de l’Estatut, i la circulació interna del barri per Torrent de Can Mariné – Martí Alsina – Chapí. El bus es desviarà per passeig Maragall – Llobregós – rambla del Carmel – avinguda de l’Estatut. Tot i els talls, es mantindrà l’accés exclusiu pel veïnat i la benzinera.

Pel què fa a la segona fase del Pla de Reforma Integral de l’enllumenat del carrer Padilla. La setmana del 18 al 22 de març es farà el muntatge de les lluminàries afectant el carril de serveis en el tram comprès entre la travessera de Gràcia i el carrer de Sant Antoni Maria Claret. El 16 de març es treballarà al creuament del carrer de Rosalia de Castro, tallant el carrer Padilla i mantenint l’accés al veïnat i als serveis per travessera de Gràcia – Bergnes de las Casas.

Del 18 de març al 30 d’agost, es duran a terme els treballs de construcció d’un ascensor per connectar el carrer Saturnino Calleja amb el carrer Trueba, la construcció d’una nova passarel·la que connecta el carrer Trueba amb l’ascensor i l’adequació de l’espai per connectar la passarel·la amb l’accés del Mercat de la Vall d’Hebron.

Previ als treballs de construcció de l’ascensor s’han de fer cales al carrer Saturnino Calleja, ocupant la calçada. Per realitzar els treballs serà necessari retirar sis places d’estacionament i desviar la circulació per l’àmbit del carril de serveis, tot i que quan finalitzin les cales no s’alliberarà l’ocupació, sinó que es mantindrà fins a iniciar els treballs de l’obra civil dels murs de l’ascensor.

Districte de Sant Martí
Es presenten els treballs de reparació de dues arquetes de la xarxa de Districlima situades al carrer Selva de Mar. Els treballs es faran en paral·lel amb equips diferents del 19 al 25 de març del 2019 amb les següents condicions:
A Selva de Mar – Ramon Turró, s’ocuparà el carril de serveis del costat Besòs i el carril de circulació ràpid, sense afectar el carril bici, i s’habilitarà el carril bus com a carril de circulació. La implantació es farà el 19 de març a partir de les 9.30 hores i el desmuntatge la nit del 25 de març.

L’arqueta està situada entre el carril bus i el carril lent al tram entre els carrers del Marroc i de Cristóbal de Moura. Per realitzar els treballs de reparació serà necessari ocupar el carril bus i el carril lent mantenint un carril de circulació, sense afectar el carril bici. La implantació es farà el 19 de març a partir de les 9.30 hores i fins la nit del 25 de març.

Districte de Sant Andreu
Per a reurbanitzar el carrer Gran de Sant Andreu,el tram entre Rubèn Dario i Malats, es tallarà la cruïlla de Malats amb Gran de Sant Andreu fins el 22 de març. Durant aquesta afectació, es desviarà la circulació per l’avinguda Meridiana – Palomar i quan es recuperi la cruïlla de Malats, el trànsit es desviarà per Gran de Sant Andreu – Santa Marta.

Túnels de la ciutat
La nit dels dies 18, 19, 20 i 21 de març es duran a terme treballs de neteja dels túnels de Colom, Moll de la Fusta i Pla de Palau. Es realitza un tall total del sentit Llobregat de la Ronda Litoral en l’àmbit dels treballs i desviant el trànsit per la sortida núm. 22 i incorporant-lo per l’entrada núm. 21 i amb la incorporació núm. 22 tallada i sortida núm. 20 i 21 tancades. En sentit Besòs, es tallarà del tot el sentit Besòs desviant el trànsit per la sortida núm. 21 i incorporant-lo per l’entrada núm. 22 i amb la incorporació núm. 20 tancada.