El Mercat de Santa Caterina regularà l’accés dels grups de visitants que rebi per preservar l’actual model

Impedirà l’entrada de grups organitzats de 15 visitants, divendres i dissabtes. 

El Mercat de Santa Caterina regularà l’accés de grups de visitants organitzats, impedint la seva entrada divendres i dissabtes, per tal de preservar l’actual model de mercat de barri adreçat als clients del barri. L’Ajuntament ha aprovat un decret que entrarà en vigor el proper divendres 10 d’agost, i que dona resposta a la petició que l’Associació de concessionaris del propi mercat va fer arribar a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Els vigilants de seguretat del mercat prohibiran l’accés als grups organitzats de 15 visitants o més, els divendres i els dissabtes de l’1 d’abril al 30 d’octubre, durant tot l’horari d’obertura del mercat, és a dir, des de les 8h fins a les 20h. Es considerarà grup organitzat el conjunt format per 15 o més persones conduïdes o guiades de forma organitzada, en el sentit que segueixin a una persona que actua com a guia o informadora. En la mateixa línia, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona també ha mantingut contactes amb els guies turístics per tal de treballar conjuntament per evitar aquests comportaments.

Així, quan dins el mercat es detecti la presència de grups i es comprovi que són, efectivament, grups de visitants organitzats, els serveis de vigilància del mercat els informaran que no poden continuar la seva visita i els acompanyaran fins a l’exterior del mercat o, si fos el cas, impediran directament el seu accés al mercat. Els informes que s’han fet mostren que tenint en compte l’amplada dels passadissos, una concentració de 15 persones és suficient per impedir el normal flux de gent a l’interior del mercat.

Els professionals del servei de seguretat podran indicar que han de marxar del mercat grups de menys de 15 persones quan estiguin provocant aglomeracions, en algun d’aquests supòsits:

– Obstrueixen els passadissos del mercat

– Impedeixen la normal circulació de les persones pels espais comuns del mercat

– Impedeixen el normal acostament dels clients a les parades o la normal atenció al públic per part dels comerciants del mercat

En qualsevol cas, el decret també preveu que els vigilants de seguretat convidaran a marxar del recinte a les persones sigui de forma individual o en grup quan:

– Toquin i manipulin els aliments i productes exposats amb l’objectiu de fer-ne fotografies.

– Estiguin menjant o bevent en qualsevol dels espais del mercat no destinats a aquests usos

– Produeixin un soroll o cridòria que alteri o pertorbi el normal funcionament del mercat

Seran els mateixos vigilants del mercat els que duran a terme aquestes tasques, en compliment del decret, i sempre sota les instruccions i disposicions de les forces i cossos de seguretat, en especial de la Guàrdia Urbana de Barcelona.