Llum verda a la construcció i ampliació de cinc equipaments docents i culturals

Es reformarà i ampliarà l’escola bressol municipal Els Tres Tombs, a l’Eixample; les escoles Sant Jordi i Antaviana, a Nou Barris, i l’escola Ignasi Iglesias, a Sant Andreu. A més, es construirà una nova biblioteca amb ús cultural i administratiu a la plaça de Sarrià, a Sarrià-Sant Gervasi.

El Consell Plenari ha donat llum verda a la construcció i a la millora de quatre centres educatius de la ciutat, que veuran com creixen les seves instal·lacions per donar una millor resposta a les necessitats de l’alumnat de l’entorn, i també construir una nova biblioteca. El calendari d’execució i pressupostos es definiran properament un cop aprovats els planejaments i, en el cas dels centres educatius, es farà conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

D’una banda, s’ampliarà l’escola bressol municipal Els Tres Tombs del barri de Sant Antoni, a l’Eixample. Actualment l’escola ja es troba en funcionament a l’illa Parlament-Calàbria-Manso-Viladomat, amb dos accessos: un pel carrer de Manso, 18-24, i l’altre pel carrer de Calàbria, 8. S’afrontarà la reforma de l’edifici existent que fa front amb el l’escola bressol per poder ampliar-ne les instal·lacions.

A Nou Barris, s’actuarà en dues escoles. D’una banda, el pla preveu ampliar i reformar l’actual escola Sant Jordi de Trinitat Nova. El projecte planteja la reforma interior dels dos edificis existents per adaptar-los a les noves necessitats del centre, que s’ampliarà en una línia educativa i, per tant, requerirà més espai.

A més, l’escola Antaviana, a Roquetes, també s’ampliarà per poder transformar el seu model d’escola a institut-escola, responent al conveni educatiu que té amb el Centre de recursos educatius per a deficients auditius. Per fer possible el canvi de model, es milloraran les instal·lacions i fer una nova pista esportiva.

Al barri de Sant Andreu, l’escola Ignasi Iglesias també veurà millorades les instal·lacions. S’ampliarà l’escola i, com que hi ha una part de l’àmbit que formarà part del centre que ara és un equipament esportiu, aquest es traslladarà a un nou emplaçament al mateix passeig de Torres i Bages on està situada l’escola.

Per últim, al barri de Sarrià s’edificarà una nova biblioteca amb ús cultural i administratiu. El pla urbanístic aprovat pel Consell Plenari defineix els usos i la tipologia dels sòls que l’acollirà, ubicats a la plaça de Sarrià, 1-4. La futura biblioteca està inclosa en el pla de Biblioteques de Barcelona.