L’AMB exigeix a Aigües de Barcelona que corregeixi les disfuncions en el cobrament del rebut de l’aigua durant els mesos de confinament

La impossibilitat de fer la lectura manual en alguns comptadors durant l’estat d’alarma ha obligat a calcular les factures amb valors de consum estimats.

El Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha exigit a Aigües de Barcelona que corregeixi les disfuncions en el cobrament del rebut de l’aigua durant els mesos de confinament.

Actualment, al voltant del 60% dels comptadors d’aigua que Aigües de Barcelona té instal·lats al territori, no compten encara amb lectura intel·ligent a distància, i per tant depenen de la visita dels operaris de la companyia per fer-ne la lectura. Durant els mesos en què l’estat d’alarma estava vigent, i per tal de complir amb les instruccions de confinament de les autoritats sanitàries i reduir el risc de contagis de la COVID19, aquestes lectures presencials no es van realitzar.

En aquests casos, el reglament estableix que l’usuari pagui pel consum d’aigua del mateix període  de l’any anterior, estimant que el consum d’aigua serà similar. En general, durant aquests mesos, els usuaris han pagat un import menor al corresponent pel consum real, ja que la situació excepcional, en què la població ha estat més temps a casa, ha propiciat que els consums siguin més elevats que els de fa un any.

Un cop acabat el període de confinament, s’ha produït per part de l’empresa Aigües de Barcelona la regularització del consum en el rebut, per tal de cobrar als usuaris d’acord amb els consums reals. Aquesta regularització no ha prorratejat els imports que els usuaris devien al llarg dels mesos de confinament, sinó que aquests imports s’han acumulat en un sol rebut, augmentant, en alguns casos, l’import de la factura de manera notable.

En alguns casos, la diferència entre el consum estimat i el consum real ha propiciat un salt de tram de consum en la factura de l’aigua, que d’haver-se facturat quan el consum realment s’ha produït, s’hauria evitat.

Progressivitat i trams de consum

Les tarifes d’aigua a l’àrea metropolitana es calculen per mitjà de trams de consum, per penalitzar aquells consums més elevats del que es considera un ús responsable. És a dir, com més aigua gasta un domicili o comerç, més paga per cada m3 d’aigua. Així, si una llar amb una mitjana de tres persones, consumeix 9 m3 al mes, pagarà 14,76 euros mensuals per l’aigua consumida. Si puja als 15 m3, la factura arribarà als 26,34€, i així successivament.

L’augment en el consum  durant el confinament en relació al mateix període de l’any passat, i la seva regularització en un sol rebut, ha provocat que a alguns usuaris se’ls hagi aplicat un canvi de tram, fet que encara ha augmentat més el rebut.

Davant d’aquesta disfunció en el cobrament del rebut d’aquest servei bàsic, l’AMB ha exigit, i així ho farà Aigües de Barcelona, que regularitzi la situació el més aviat possible, de manera que la diferència entre la lectura estimada i la real es prorrategi en les factures corresponents als mesos de confinament. D’aquesta manera es resoldran els perjudicis que a alguns usuaris se’ls hagi pogut produir per aquesta situació.

La demanda de l’AMB contempla que l’empresa operadora apliqui aquestes accions correctores a tot els usuaris que s’hagin pogut veure afectats, sense que aquests ho hagin de sol·licitar a la companyia d’aigües.