L’Ajuntament es ven les accions que tenia de Serveis Funeraris de Barcelona

L’Ajuntament executa l’opció de venda que es va tancar l’any 2011 per imperatiu financer i per la nul·la capacitat decisòria dins la societat.

El Ple de l’Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a la venda del 15% de les accions que B:SM té de la societat Serveis Funeraris de Barcelona (SFB). Actualment aquesta societat és en la major part, un 85%, privada. El motiu que substancia aquesta venda és que l’Ajuntament de Barcelona no hi té cap incidència decisiva ni cap rendiment econòmic.

Un informe econòmic afirma que la venda del 15% de les accions que l’Ajuntament manté a SFB és un imperatiu financer. Aquests actius es mantenen immòbils sense revalorització des de 2016, no es perceben dividends i a més, aquest 15% d’accions generen nul·la capacitat d’impacte decisori dins la societat.

L’any 2011, moment en què l’Ajuntament de Barcelona va alienar el 36% (del 51%) que tenia a la SFB, ja es va establir com es faria la segona fase de la venda del 15% restant al mateix preu. Aquesta venda del 15% és la que s’executa ara. La venda dels actius, d’altra banda, forma part de la negociació dels pressupostos municipals i els ingressos que se n’obtinguin, un total de 27,9 milions d’euros, es destinaran a habitatge i rehabilitació.

Aquest acord de Plenari es comunicarà a la propietat del 85% de les accions de SFB. A partir d’aquest moment s’iniciarà el tràmit de subhasta del 15% de les accions. En cas que la subhasta quedi deserta s’executarà l’opció de venda establerta el 2011.

El regidor Eloi Badia ha explicat al Plenari “que el model funerari del govern municipal ha de ser treballar per la promoció d’un ens públic, una qüestió que haurà de comptar amb les majories del ple, i també exercir com a òrgan regulador del mercat funerari a la ciutat”.

Des de 2017 s’han introduït una sèrie de canvis en la prestació dels serveis funeraris a Barcelona sempre vetllant per l’interès de les persones usuàries:

  • Modificació de l’ordenança de Serveis Funeraris per reforçar la llibertat d’elecció dels usuaris i facilitar l’accés als serveis funeraris, impedir que els operadors abusin d’una posició de domini i facilitar més inspecció i regulació per part de les administracions.
  • Decret d’Accés Universal als Serveis Funeraris, acordat amb les empreses funeràries que operen a la ciutat i que estableix la regulació dels serveis funeraris gratuïts i bonificats per a casos de vulnerabilitat.
  • Protocol de Bones Pràctiques per garantir que en la transició del món sanitari i residencial cap al funerari, la ciutadania rebi tota la informació necessària per garantir el seu dret a la lliure elecció dels serveis.