L’Ajuntament transforma en àrea de vianants el carrer de Sant Joan de Malta, al districte de Sant Martí

L’Ajuntament ha iniciat les obres de remodelació del carrer Sant Joan de Malta. El projecte que es desenvolupa té previst transformar el tram de carrer que es troba entre els carrers de la Verneda i del Perú, tram que transita dos barris del districte de Sant Martí: el barri del Clot per una banda, i el barri de Provençals del Poblenou. Actualment, i en una primera fase, les obres es desenvolupen en la part del carrer que va des del carrer Guatemala fins al carrer de la Verneda. A continuació es treballarà en l’altre tram, entre Guatemala i Perú.

En aquesta part del desenvolupament del projecte queda afectat justament el carrer Guatemala, que com a conseqüència de les obres ha canviat el sentit de circulació de vehicles. Pel que fa als carrers d’Edison i de Vehils, també amb motiu del desenvolupament de les obres, actualment tenen doble sentit de circulació des del carrer de la Democràcia.

L’obra que es desenvolupa al carrer Sant Joan de Malta té per objecte transformar aquest vial en una nova àrea de vianants, i consolidar així l’ús local i veïnal que té ja en l’actualitat aquest entorn. De fet, es tracta de donar continuïtat al disseny que ja llueix aquest mateix carrer més avall, al tram situat entre els carrers de Perú i la Diagonal.

El pas de vehicles, restringit
El trànsit de vehicles, doncs, hi quedarà restringit, i això permetrà dotar l’espai dels elements propis de les zones a on el vianant disposa de més espai i més accessibilitat al seu ús.

L’actuació prevista, doncs, preveu remodelar el paviment per convertir-lo en una plataforma única, amb llamborda de formigó, i preveu també eliminar l’aparcament en superfície del carrer, per alliberar l’espai per als vianants.
A més a més, la reforma inclou la col·locació de mobiliari propi dels entorns a on s’inverteix la prioritat: papereres, cadires de fusta per seure, o jardineria.

Els treballs preveuen també millorar el sistema d’il·luminació de l’espai públic, incorporant la tecnologia led en alguns dels trams del carrer en els quals encara no hi és, i ordenant la col·locació dels fanals d’una manera homogènia en tot el carrer. Així mateix, la vegetació s’incorporarà en aquells trams a on és possible o bé plantar arbres, o bé col·locar jardineres. Tota la vegetació se situarà a la banda Besòs.

El projecte, que es preveu que pugui estar enllestit cap al mes de novembre de 2019, suposa una inversió de 2 milions d’euros.