L’Ajuntament reprèn l’expropiació temporal de cinc pisos buits d’entitats financeres per habitatge social

A més, en té comptabilitzats 2.021 habitatges buits més d’entitats financeres i bancàries, que es pretén que s’incorporin a aquest procediment.

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit reprendre l’expropiació temporal de cinc habitatges de la ciutat, després que el dimecres 28 de març passat el Tribunal Constitucional (TC) aixequés la suspensió temporal d’alguns dels preceptes que havia impugnat el Govern central contra la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Els cinc processos d’expropiació que ara reprèn l’Ajuntament formen part del paquet de 16 expedients d’inici d’expropiació contra entitats financeres que van haver de suspendre’s automàticament en admetre’s a tràmit el recurs del Govern del PP contra la llei catalana. Tots ells provenien del Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant de la Generalitat, que actualment compta amb un total de 2.021 habitatges inscrits només a la ciutat de Barcelona.

Els 11 expedients restants que no es reprenen en aquests moments han decaigut perquè es tracta d’habitatges que ja han estat cedits o bé oferts pel dret de tanteig i retracte, entre d’altres fórmules. Els cinc habitatges són propietat d’entitats financeres, en concret 2 d’ells són de la SAREB, i els altres 3 són propietat del BBVA. Per altra banda, 2 dels pisos es troben al districte de Sant Andreu, un a Gràcia, un a Ciutat Vella i un més a Sants-Montjuïc.

Aquests procediments d’expropiació poden concloure si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una administració pública perquè estableixi un lloguer social, sempre i quan l’acord se subscrigui en un termini de tres mesos.

L’acord d’inici de l’expedient porta implícita la declaració d’ocupació urgent i les entitats financeres disposen ara d’un termini de 15 dies per presentar al·legacions.

2.021 pisos buits més

Pel que fa als 2.021 pisos que les entitats financeres i bancàries mantenen buits o que es troben amb una ocupació sense títol habilitant, i que l’Ajuntament està comprovant que continuen buits a través del treball que està realitzant amb el projecte del cens de pisos buits, també s’incorporaran en aquest procediment, i per tant, s’estan fent les corresponents diligències i inspeccions per iniciar els tràmits i posar en marxa els expedients d’expropiació temporal en els casos que procedeixi.

La distribució de propietats d’aquests pisos és la següent:

Sancions per no inscriure els pisos buits

Igualment, a fi que les entitats financeres i les grans tenidores d’habitatge compleixin amb la normativa i amb els seus deures, l’Ajuntament ha culminat amb èxit el cobrament de la primera sanció imposada per manca d’inscripció en el mencionat Registre d’habitatges buits de la Generalitat, obligatòria per a tots els propietaris que les hagin adquirit en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació en pagament de deute o garantia hipotecària, que no disposin d’un contracte que n’habiliti l’ocupació.

El consistori sempre ha insistit que el seu objectiu no és el cobrament de sancions, sinó el compliment de la legalitat i l’augment del parc de lloguer assequible per a famílies en situació de vulnerabilitat.