L’Ajuntament renovarà els carrers de Pallars, Sant Joan de Malta i Bassols, al districte de Sant Martí

A més, l’Ajuntament també renovarà els passatges Foret, Auger i Jubany.

L’Ajuntament de Barcelona renovarà els carrers de Pallars, Sant Joan de Malta i Bassols, al districte de Sant Martí. A més, l’Ajuntament també començarà en breu la renovació dels passatges Foret, Auger i Jubany. L’objectiu és millorar la qualitat de l’espai públic l’accessibilitat d’aquests àmbits i donar més prioritat al vianant. La previsió del consistori és començar les obres aquest any i finalitzar-les abans que acabi el mandat.

Sant Joan de Malta, entre Verneda i Guatemala

La reurbanització del carrer de Sant Joan de Malta es planteja en dues fases diferenciades, d’acord amb els trams separats pel pas de la Gran Via –la C-31–: Verneda-Guatemala i Gran Via-Perú. Ara, la Comissió de Govern ha aprovat inicialment el projecte del tram 1, corresponent a l’àmbit comprès entre els carrers de la Verneda i Guatemala i amb un pressupost de 1.434.146,72 euros (IVA inclòs).

Es configurarà com a plataforma única de prioritat invertida, amb preferència per al vianant i amb l’ús del vehicle restringit. Així, Sant Joan de Malta es reconvertirà en un carrer de caràcter veïnal, i es millorarà l’accessibilitat, l’eficiència energètica, la mobilitat i la seguretat. Està previst que les obres comencin a l’agost i finalitzin l’abril de 2018.

Pallars, entre Marina i Joan d’Àustria

La renovació del carrer de Pallars es projecta en el tram comprès entre els carrers de Marina i de Joan d’Àustria. Es donarà continuïtat al tram ja reurbanitzat entre Joan d’Àustria i Pamplona, i s’hi destinarà 832.080,65 euros (IVA inclòs). El projecte s’ha aprovat inicialment, i es preveu que les obres comencin a l’agost i acabin al febrer de l’any que ve.

S’ampliaran les voreres, que seran d’entre 4,55 i 4,60 metres, i la calçada comptarà amb tres carrils de circulació i un carril bus. A més, es renovarà l’enllumenat i el sistema de drenatge i es plantarà nou arbrat.

Carrer de Bassols, entre Independència i Rogent

Pel que fa al carrer de Bassols, s’actuarà en el tram Independència-Rogent. Es recuperarà el carrer per als vianants i se’n millorarà les característiques a nivell urbà, ecològic i de sostenibilitat. També es crearà una plataforma única amb prioritat invertida, amb una secció asimètrica que permetrà espais més amples davant els habitatges, el pas puntual de vehicles i la creació d’una franja d’arbrat i verd que millorarà la qualitat de l’aire de la zona.

Les obres comptaran amb un pressupost de 747.586,82 euros (IVA inclòs), i la previsió és que comencin a l’agost i acabin al febrer de 2019. La Comissió de Govern ja ha aprovat inicialment el projecte.

Renovació de passatges

A més, tal i com ja va avançar BCN-NOTÍCIES, l’Ajuntament també renovarà els passatges Foret, Auger i Jubany, que connecten la rambla de Prim amb el carrer del Maresme i que es convertiran en nous espais amb prioritat per als vianants, amb millor espai públic i sense les barreres arquitectòniques que hi ha actualment.

Les obres, que ja han estat aprovades definitivament, comptaran amb una inversió d’1.821.648,43 euros (IVA inclòs) i està previst que comencin al juny i acabin el març de l’any vinent. Amb la intervenció, els tres passatges passaran a ser de plataforma única i s’hi renovarà l’enllumenat, l’arbrat i el clavegueram.