L’Ajuntament preveu que hi ha 13.000 pisos buits a Barcelona

L’Ajuntament ha realitzat un treball de camp en 17 barris de la ciutat, i ha detectat que 3.609 pisos estan buits actualment, un 1,52% del total.

L’Ajuntament de Barcelona ha fet una estimació sobre el possible nombre de pisos que hi ha buits a la ciutat i n’afirma que actualment hi ha 13.000. I és que recentment l’Ajuntament està fent un minuciós treball de camp en 17 barris de la ciutat, dels 73 que hi ha, i per ara ja té comptabilitzats 3.609 pisos buits.

Els barris escollits han estat Trinitat Nova, Baró de Viver, el Bon Pastor, Besòs i el Maresme, la Vila de Gràcia, el Raval, Porta, Camp de l’Arpa, Dreta de l’Eixample, el Carmel, el Poble-sec (amb el Parc de Montjuïc), Prosperitat, Sant Antoni, Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana i la Nova Esquerra de l’Eixample. En aquests barris hi ha 237.657 habitatges, dels quals l’1,52 % estaven buits.

En total els equips van visitar 34.852 pisos escollits a partir d’una tasca prèvia de creuament de dades sobre consum d’aigua i sobre el padró municipal que donava com a resultat una llista d’habitatges hipotèticament buits. Hipòtesi que a l’hora de fer la constatació en el terreny, és a dir, anant a visitar les finques que tenien o bé un baix o nul consum d’aigua, o bé no tenien persones empadronades, va donar com a resultat la reducció d’aquesta xifra a un total de 3.609 pisos. La previsió és revisar tenir revisats els 73 barris a finals d’any.

La majoria dels pisos buits, de particulars

D’aquestes 3.609 pisos, 919 habitatges són d’entitats financeres, bancs i societats. D’aquests 919, un total de 253 són propietat de bancs, i d’aquests darrers, hi ha comptabilitzats 51 que pertanyen a la SAREB. La gran majoria dels pisos detectats buits, per tant, són propietat de particulars.

En el cas dels pisos que porten més de dos anys sense habitar i que pertanyen a entitats financeres, a les seves entitats gestores i a societats, s’ha iniciat els corresponents procediments sancionadors, ja que d’acord amb la Llei del Dret a l’Habitatge de 2007, aquest és el temps màxim que es permet mantenir un habitatge buit.

Els habitatges que estan buits, que pertanyen a particulars i es troben en bon estat, es deriven cap al programa de la Borsa de Lloguer de Barcelona per informar els propietaris sobre els avantatges d’aquest programa, per si els resulta interessant incorporar els seus pisos.

La Borsa de Lloguer ofereix entre altres un incentiu econòmic per la inclusió d’habitatges a la Borsa de 1.500€ si l’habitatge és buit, i de 6.000€ per liquidació del deute en casos d’habitatges en procés judicial. També ofereix subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del 100% de l’import de les obres de rehabilitació, fins a un màxim de 20.000€, prèvia valoració tècnica de l’habitatge i a canvi d’un contracte de 5 anys. Ofereix subvencions del 50% de la quota líquida de l’IBI, la garantia de cobrament per l’existència d’un fons de garantia i un seguiment específic per verificar que el propietari percep el lloguer en cas d’impagament. Fins i tot incorpora la garantia de manteniment de l’habitatge que disposa, sempre amb una assegurança multirisc de la llar sense cost.