L’Ajuntament lliura la promoció d’habitatges de Quatre Camins per a persones grans

La promoció, ubicada al barri de Sant Gervasi – La Bonanova, té 44 pisos i es dota de serveis diversos per donar suport tant de tipus general com social a les persones que hi viuen, més grans de 65 anys, i amb plena autonomía.

L’Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest divendres els pisos de la promoció d’habitatge dotacional per a persones grans de Quatre Camins, que s’ha construït al carrer de la Vista Bella, 7-9, al barri de Sant Gervasi – La Bonanova, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Es tracta d’una promoció de 44 pisos amb serveis per a les persones grans, una tipologia d’habitatge públic, promoguda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) que es caracteritza perquè inclou a banda de l’habitatge, tot un seguit de serveis complementaris com són consergeria, neteja dels espais comuns, altes d’aigua a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, alta de la línia telefònica per a l’ús exclusiu del servei de teleassistència, atenció social i individual als usuaris o servei d’informació sobre el barri.

A més, també ofereixen uns serveis de suport personal que inclouen actuacions de caire preventiu i de promoció de l’autonomia personal que eviti el deteriorament físic i psíquic dels usuaris, actuacions per fomentar les relacions de bon veïnatge i de participació en la comunitat, la neteja setmanal a fons de cadascun dels habitatges, un petit manteniment dels habitatges, sempre que la reparació no l’hagi de fer un professional especialitzat, la instal·lació i manteniment d’aparells de teleassistència en tots els habitatges, així com la coordinació de les actuacions amb els centres de serveis socials de la zona i altres serveis públics que puguin ser demanats pels usuaris.

Tots els serveis tenen per objectiu atendre necessitats de les persones grans que són autònomes, a continuar amb aquesta autonomia el màxim de temps possible.

Noves instal·lacions

Els 44 pisos de la promoció es distribueixen en una superfície útil total de 1.891 m2. L’edifici incorpora també 14 places d’aparcament de cotxe i 4 places de moto, que sumen una superfície útil de 462 m2. Pel que fa a les característiques dels pisos, tenen una superfície d’uns 40 m2 i responen al model d’habitatges amb serveis, és a dir, que consten d’un dormitori, menjador-sala d’estar, cuina i bany adaptat. El bany està equipat amb una dutxa al ras de paviment, per facilitar l’accés a les persones que hi viuen, i per evitar caigudes.

Els pisos s’equipen amb alarma centralitzada en el bany i el dormitori, que permet donar avís en el supòsit d’incident. Les cuines estan equipades amb plaques elèctriques. I finalment els endolls estan situats a una alçada suficientment còmode per evitar que la persona gran realitzi esforços innecessaris per endollar electrodomèstics.

L’edifici disposa també de diferents espais comunitaris: terrasses, sales comunitàries d’esbarjo i zona de bugaderia i d’autoservei.

Les persones usuàries i els criteris d’accés

Els col·lectius destinataris d’aquests pisos són persones grans, amb carències d’habitatge o que visquin en un lloc amb dificultats d’accessibilitat i/o d’habitabilitat (solidesa o salubritat) amb un grau d’autonomia funcional per a les activitats bàsiques de la vida diària.

Els criteris d’accés a aquest tipus d’habitatges són:

– Persones grans a partir de 65 anys.

– Persones amb unes condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma. El grau d’autonomia es determina segons el que estableix la sol·licitud de programes i serveis socials d’atenció a la gent gran.

– Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit.

– Acreditar la residència continuada mitjançant empadronament en el municipi de Barcelona en els darrers dos anys.

– Persones amb un nivell de renda de fins a 2,5 vegades l’IPREM, és a dir, fins 24.850,48 euros (1 membre) i 25.619,05 euros (dos membres)

– Persones que no disposin d’habitatge o que tinguin problemes d’accessibilitat i/o habitabilitat.

– La composició familiar o la unitat de convivència és de dues persones com a màxim, sempre més grans de 65 anys.

Els habitatges amb serveis volen donar a les persones grans que hi viuen el suport necessari per mantenir la seva autonomia personal el màxim de temps possible, evitant institucionalitzacions no desitjades. També proporcionen espais confortables on les persones grans poden desenvolupar activitats en grup, amb l’objectiu de compartir i fomentar la participació activa en l’equipament i la integració en la comunitat.