L’Ajuntament lliura 47 habitatges de lloguer públic

A l’edifici hi ha habitatges per a lloguer i allotjaments temporals per a la inclusió de col·lectius amb situació de vulnerabilitat.

L’Ajuntament de Barcelona ha lliurat 47 habitatges de lloguer públic de la promoció Tànger. La promoció, ubicada al C/ Tànger, 40,  es va iniciar a finals de 2015. Es tracta d’un edifici que tindrà dues modalitats d’usos diferents. Per un costat, disposa de 47 habitatges per a lloguer públic, i per un altre costat, hi haurà 20 allotjaments temporals per a la inclusió de col·lectius amb situació de vulnerabilitat.

Els habitatges de lloguer són la gran majoria de 2 habitacions i també n’hi ha d’1 habitació. Tenen entre 42,5 i 58,5 metres quadrats. Pel que fa als allotjaments, n’hi ha d’entre 20,2 i 30,9 metres quadrats i estan concebuts com espais integrats amb menjador, sala d’estar, cuina i dormitori, amb un bany independent i dotats amb sala d’estar i menjador comunitaris.

Edifici premiat

Els pisos lliurats es troben en un edifici dissenyat pels arquitectes Jaime Coll i Judith Leclerc, que ha estat premiat aquest 2018 com la millor edificació en obra nova de l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl. Aquest premi reconeix valors com les mesures d’estalvi energètic o l’adequació del disseny a l’entorn perquè els edificis tinguin el millor comportament mediambiental.

També valora la innovació, els sistemes constructius no complexos per un control passiu del clima, l’ús de materials reciclables i la relació entre el rendiment i el cost de l’actuació. Així mateix, la sostenibilitat econòmica, la replicabilitat de la intervenció, el perfil dels adjudicataris i les solucions donades en funció de les condicions existents són altres dels elements que s’han tingut en compte per considerar aquest edifici el millor de 2018 de l’edificació pública.