L’Ajuntament inverteix 50 milions d’euros en un any per reduir la pobresa d’infants i adolescents

S’ha invertit en cinc línies fonamentals: ajudes a famílies amb infants en situación de més vulnerabilitat, beques per a menjadors escolars, accés amb equitat a activitats de lleure educatiu, accés a l’escola bressol municipal i cobrir despeses de salut no cobertes per la cartera de serveis.

L’Ajuntament de Barcelona va invertir 50 milions d’euros per reduir la pobresa d’infants i adolescents durant l’any 2017. En la doble línia de reduir la pobresa i d’afavorir la igualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència, aquesta partida s’ha destinat a ajudes econòmiques i d’emergència social com són les beques menjador, beques per a activitats de lleure i esportives i accés a bressol per a la petita infància més desafavorida.

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha donat a conèixer aquesta xifra durant la inauguració de la Jornada “La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur”, en la qual es fa un repàs dels diferents projectes que el consistori està duent a terme per a la protecció i promoció dels infants i joves.

Segons Ortiz “reclamem a la Generalitat i al Govern espanyol que situïn la infància com una prioritat d’inversió. Per explicar la situació actual, cal fixar-se en el dèficit històric de la inversió en infància dels dos governs. El govern català inverteix el 0,8% PIB, i Espanya l’1,2%, mentre que la inversió de la Unió Europea a 25 és del 2,4%. És una diferència que explica moltes coses. Si no és una prioritat pressupostària i no s’inverteix, té uns efectes clars en les oportunitats per als nens i nenes”. Miquel Àngel Essomba ha afirmat que “les polítiques d’infància i adolescència han estat una prioritat per aquests Ajuntament, considerant l’infant com a subjecte de ple dret, i amb una mirada específica cap als adolescents. També amb una acció indirecta per generar millors condicions de vida”.

La dotació pressupostària de 50 milions d’euros es refereix a les partides que s’han invertit en 5 línies d’actuació fonamentals, seguint la recomanació europea d’invertir en infància per trencar el cicle de desigualtats, i tal com es recull al document del Focus Infància presentat pel consistori al novembre de 2017, no incloent personal propi, solucions habitacionals d’emergència, ni subvencions ni convenis amb entitats. Les cinc línies d’actuació són:

– Assegurar recursos suficients a les famílies amb infants en situació de més vulnerabilitat amb ajudes econòmiques extraordinàries: 17.398 nens i nenes van rebre el Fons 0-16, i 2.065 famílies monoparentals van rebre ajudes complementàries. Suposa una inversió social de 17 milions el 2017, més del doble del pressupost d’inicis de 2015. A més, 749 famílies amb infants van participar en el projecte europeu B-Mincome per pilotar amb un suport municipal d’inclusió amb una inversió social de 3,5 milions d’euros prevista el 2018.

– Garantir una alimentació adequada amb beques menjador per a més de 27.215 alumnes principalment d’educació infantil i primària, i també de secundària i educació especial. Inversió social de 19,3 milions d’euros el curs 17/18 amb un increment d’un 38% respecte el 14/15. A més, per cobrir alimentació i entorn socioeducatiu a la tarda, 3.133 ajudes per berenar en els centres oberts de la ciutat amb 0,65 milions d’euros.

– Millorar l’accés amb equitat a activitats de lleure educatiu i esportiu durant les vacances d’estiu: 18.021 beques per a casals, campus Olímpia, colònies i campaments en la Campanya T’estiu molt. Inversió social de 3,2 milions el 2017 amb un increment del 65% respecte el 2015.

– Fer més assequible l’escola bressol municipal perquè la manca de recursos suficients no sigui un obstacle per l’educació de la petita infància desafavorida: 2.580 nadons, nens i nenes fins a 3 anys amb quotes amb tram baix el curs 17/18. Inversió social de 8,1 milions respecte el sistema anterior de preu públic fix.

– Cobrir despeses relacionades amb salut no cobertes per la cartera de serveis i amb activitats extraescolars per als infants de famílies amb baixos ingressos: 5.781 ajudes d’emergència social el 2017. Inversió social d’1 milió d’euros.