L’Ajuntament inicia les actuacions de remodelació de la plaça del Vuit de Març, de Ciutat Vella

Es pretén renovar la paret mitgera de la plaça.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, ha iniciat les actuacions per a la remodelació de la paret mitgera de la Plaça Vuit de Març, al districte de Ciutat Vella. Aquesta intervenció, que ha comptat amb la col·laboració del Servei d’Arqueologia de Barcelona, permetrà recuperar l’aqüeducte romà de Montcada existent en aquest entorn.

La previsió és que la mitgera estigui enllestida el primer semestre de 2019 i les obres compten amb un pressupost de més de 345.000 euros.

Aquesta intervenció, juntament amb la que ja es va dur a terme a la façana posterior de l’edifici de Pi i Sunyer, acaba de donar entitat a la plaça del Vuit de Març. El projecte es basa en la recuperació de les restes arqueològiques de la part baixa, i en el tractament de la part superior de la façana per garantir la seva estabilitat i millorar-ne les condicions d’habitabilitat amb l’obertura dels patis de ventilació, tres noves balconeres que donen major il·luminació als habitatges, i amb la incorporació d’aïllament tèrmic.

Amb l’enderroc de les cases del carrer de Duran i Bas, al 1988, que va generar un nou espai urbà, va quedar al descobert l’aqüeducte que portava aigües del riu Besòs des de Montcada fins a Barcino. Amb la intervenció que s’està executant, la mitgera esdevindrà una nova façana que, a la base, compta amb l’aqüeducte, que prendrà un gran protagonisme i, a sobre, es troben les traces de les estances de les cases que van ser curosament enderrocades a finals dels anys 80.

Quan finalitzi l’adequació de la mitgera i la restauració de l’aqüeducte, el Servei d’Arqueologia de Barcelona farà una excavació al subsòl amb la finalitat de recuperar les bases dels pilars i poder veure l’alçat complet.