L’Ajuntament detecta 9 habitatges públics de lloguer al Raval on es trafica amb droga

S’ha revisat per primera vegada tot el parc municipal d’habitatge públic de lloguer, en total 6.274 pisos.

L’Ajuntament de Barcelona ha revisat per primera vegada tot el parc municipal d’habitatge públic de lloguer, que gestiona l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). En aquesta revisió, la primera d’aquestes característiques que porta a terme el consistori, ha visitat un total de 6.274 pisos que durant el treball de camp tenien contractes de lloguer vigents. Aquests pisos es troben ubicats en 246 finques entre edificis sencers i localitzacions en finques privades.

El resultat ha estat que 9 habitatges públics de lloguer, situats tots ells al Raval, s’utilitzaven pel tràfic de drogues, i sobre els quals estan interposades les corresponents denúncies. A més, en un 3,7% de la totalitat dels pisos s’ha detectat situacions que han requerit intervencions posteriors i que han dut a l’Ajuntament a interposar demandes davant dels tribunals. Els diferents tipus de problemàtiques detectades i resoltes han estat impagament de les quotes, ocupacions i recuperació de les claus d’habitatges que han quedat buits per la defunció del titular.

En un 0,37% dels casos la resolució de la situació problemàtica ha acabat amb el desnonament per ordre judicial de les persones que ocupaven el pis, que s’ha fet amb el corresponent informe previ dels Serveis Socials, donat que aquestes persones estaven fent un ús fraudulent d’un habitatge públic, perquè no en tenien dret ni pels seus ingressos, ni per les seves circumstàncies personals ni per la seva situació social.

La resta de pisos revisats, un 96,3%, els seus llogaters els utilitzaven correctament.