Finalitzen les obres de la plaça de Raimon Casellas, al districte d’Horta-Guinardó

El projecte ha comptat amb un pressupost d’1,1 milions d’euros.

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de reurbanització i millora de la plaça de Raimon Casellas, al barri de Can Baró del districte d’Horta-Guinardó. El projecte ha suposat una inversió de 1.1M€ (IVA inclòs). La intervenció ha permès millorar l’accessibilitat de l’àmbit, renovar paviments i mobiliari, posar al dia les xarxes de serveis existents i implantar nous serveis.

S’ha actuat sobre un àmbit de més de 2.000m2. A nivell més concret, s’ha renovat el paviment, s’ha millorat l’accessibilitat dels vehicles d’emergència, i s’ha substituït l’enllumenat existent. També s’ha creat una nova nova xarxa de desguàs a la plaça i s’han incorporat arbres i el seu sistema de reg corresponent. A banda, s’han col·locat baranes, bancs i papereres i s’ha actuat sobre els parterres per reduir el desnivell que hi ha amb la urbanització.

A l’entorn de la plaça s’han millorat els accessos amb una rampa que optimitza la connexió entre aquests espais i s’han creat unes escales que potencien la permeabilitat perimetral entre els blocs d’habitatge, millorant els passos intermitjos i la comunicació veïnal.