Expropiada la Torre Garcini, ubicada al Guinardó, per convertir-la en un nou Casal per la Gent Gran

Des de la setmana passada, la finca, situada al carrer Xiprer 40-46, al barri del Guinardó, ja és propietat del Govern municipal després que hagi finalitzat el procés d’expropiació.

La finca de Torre Garcini ja és propietat de l’Ajuntament de Barcelona. La setmana passada es va dur a terme el lliurament de claus entre la propietat, l’entitat mercantil Josel, SL del grup Nuñez i Navarro i el Govern municipal. La compra s’ha fet efectiva després de finalitzar el procés d’expropiació d’aquesta finca, situada al carrer Xiprer 40-46, al barri del Guinardó, per un valor de 7ME.

En aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per qualificar d’equipament de titularitat pública la Torre Garcini. L’objectiu de l’Ajuntament és que l’edifici es converteixi en un Casal per la Gent Gran. Posteriorment, i un cop finalitzat el projecte, s’iniciaran les tasques de rehabilitació per posar a punt definitivament l’espai, amb treballs per la conservació i recuperació de l’edifici i el tractament adient dels jardins per a la seva obertura al públic.

Per donar a conèixer la finca, l’Ajuntament de Barcelona, a través del districte d’Horta-Guinardó, organitzarà una festa ciutadana coincidint amb la Festa Major del barri (entre l’11 i el 21 maig), en la qual es realitzarà una Jornada de Portes Obertes de cara als veïns i les veïnes del Guinardó i de la resta de la ciutat.

El valor històrico-patrimonial de Torre Garcini

Torre Garcini és un dels pocs exponents de l’arquitectura rural tradicional del Guinardó, i el seu bon estat de conservació és un element distintiu que el dota encara de més valor històrico-cultural. La finca configura una peça clau per entendre i donar a conèixer la història del barri.

L’indret que ocupa aquesta masia està documentat des de finals del segle XVIII. Inicialment, Can Garcini s’anomenava Torre de la Concepció, i més endavant va rebre el nom popular de ‘la Trinxera’, perquè quedava enclotada respecte als marges del camí que anava cap a l´actual passeig de Maragall, llavors carretera de la Garrotxa. Els terrenys que l’envoltaven estaven destinats al conreu del blat i de la vinya, tasca que va perdurar fins ben entrat el segle XX.

Malgrat que el 1929 es van segregar una bona part dels terrenys a partir de la urbanització de la zona, avui dia és la masia més ben conservada del Guinardó. Els segles XVIII i XIX, a la ubicació actual de la finca i fins a l’antic municipi d’Horta hi havia camps i masies de Sant Andreu de Palomar i de Sant Martí de Provençals.

Sumant la vall d’Horta, s’han documentat l’existència de 45 masies a la zona, algunes de pagès i altres de nobles i gent adinerada, de les quals en resten unes 10. Al llarg del segle XX, s’ha anat urbanitzant tota la zona, fet que ha provocat la desaparició en la majoria de casos del testimoni històric de l’estil de vida dels últims segles, i que ha deixat Torre Garcini com a un dels últims testimonis.