El districte de Ciutat Vella tanca un total de 46 cannàbiques il·legals

Durant tot aquest mandat s’ha actuat sobre 61 casos de cannàbiques il·legals. D’aquestes, 46 s’han precintat judicialment o administrativa o han tancat de manera voluntària gràcies a l’acció municipal, 7 estan en procés de precinte i en 8 casos s’està fent seguiment però no es detecta activitat.

El Districte de Ciutat Vella està duent una tasca d’inspecció i tancament de les associacions cannàbiques que actuen sense llicència al territori. Aquesta ha estat una de les prioritats del Govern municipal durant aquest mandat.

Un exemple és el precinte administratiu que va dur a terme l’Ajuntament de Barcelona la setmana passada al local del carrer Ferlandina, 65. Aquest precinte s’ha dut a terme un cop s’han realitzat tots els tràmits administratius i s’ha dictat el cessament de l’activitat, sense que els promotors acomplissin l’ordre voluntàriament. El tancament ha estat possible gràcies a la tasca d’investigació policial que ha fet la Guàrdia Urbana en els darrers mesos i la consegüent actuació administrativa realitzada pels Serveis Jurídics del districte.

En total, aquesta tasca inspectora ha portat a actuar sobre 61 establiments relacionats amb l’activitat d’associació cannàbica sense autorització municipal. Les actuacions han resultat amb el tancament de 46 d’aquests espais mitjançant precinte del local, ja sigui judicialment o administrativa, o l’actuació municipal ha portat al cessament voluntari de l’activitat per part dels promotors de la mateixa.

A més, en altres 7 casos s’està en procés de precinte de l’espai o de comprovació de l’activitat. Finalment, hi ha 8 establiments que estan sent fruit de seguiment per part de la Guàrdia Urbana i en els que, fins al moment, no s’han detectat indicis d’activitat il·legal.

Ciutat Vella compta amb un total de 34 establiments que tenen llicència per exercir aquesta activitat. En aquests casos, s’ha dut a terme la tasca inspectora i de seguiment necessària per garantir que l’espai s’adequa al que marca la normativa actual.