Desplegament final del programa Superilles al barri de la Maternitat i Sant Ramon

 

L’objectiu és restar pes a l’espai destinat al vehicle privat i destinar-lo als ciutadans incrementant les zones d’estada, de lleure, de trobada i de convivència a Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona continua desenvolupant el programa Superilles “Omplim de vida el carrer” a diversos espais de la ciutat. La fita és guanyar el carrer per les persones, recuperant-lo per les funcions socials, d’interacció, d’estada, de salut, d’esbarjo i incrementant-ne el verd urbà.

En aquest marc, el Govern municipal encara la recta final del desplegament del programa Superilles al barri de la Maternitat i Sant Ramón, al districte de les Corts. Concretament, l’actuació consisteix en intervenir sobre alguns dels carrers que queden delimitats per la trav. de les Corts, el c/ de la Riera Blanca, l’Avinguda de Madrid i la Gran Via de Carles III, un àmbit que compta amb una superfície de 20,6 ha de les quals 8,7 són d’espai públic.

El procés d’implantació d’aquesta Superilla ja es va iniciar a l’anterior mandat, quan es va dur a terme el procés consultiu i de debat amb els veïns, comerciants i entitats de l’entorn per determinar quina era la proposta per aquest espai; també es van realitzar les primeres intervencions de millora a diverses cruïlles del c/ de la Riera Blanca, de la Trav. De les Corts i de l’Avinguda de Madrid; i es va actuar a alguns trams de carrer del c/Regent Mendieta, del c/Benavent, del c/del Comte Güell i del passatge Felipe de Paz. Ara el desplegament del programa agafa la seva forma definitiva amb l’inici de quatre actuacions més amb les quals finalitzarà la implantació del programa Superilles a la Maternitat i Sant Ramón.

Les intervencions que ara s’inicien es duran a terme a:

– C/Conxita Supervia

– C/Benavent (entre c/Felipe de Paz i Av. Madrid)

– C/Regent Mendieta (entre Riera Blanca i Comte Güell)

– C/Pintor Pahissa

– C/Comte Güell (entre Travessera de les Corts i Regent Mendieta)

 

Conxita Supervia

El c/Conxita Supervia té 120 m de longitud i entre 12 i 16 m d’amplada. En aquest àmbit s’hi durà a terme un projecte de reurbanització a partir del qual s’actuarà sobre un total de 3.190m2. La intervenció, que ja s’ha començat a executar, és de caràcter estructurant i consistirà en implantar un espai pacificat exclusiu per a vianants, on el trànsit rodat es mantindrà només per a serveis i pàrquings sobre una secció a un sol nivell (plataforma única). Es guanyarà així un nou espai obert a la ciutadania a l’entorn d’aquest carrer i del centre cívic Joan Oliver. La modificació del traçat del carrer es farà a partir d’una sèrie de dunes amb una lleugera topografia que, per una part, faran desaparèixer la presència del cotxe i per l’altra, la presència dels vehicles aparcats, amb la voluntat de prioritzar el vianant. Aquest recorregut sinuós culminarà en un espai de reunió, una àgora, situada davant de la façana nord del Centre Cívic Joan Oliver que s’obrirà al carrer possibilitant una extensió del seu ús a l’espai públic.

Amb la nova urbanització, en aquesta via només hi podran accedir aquells vehicles que hagin d’entrar als aparcaments o vehicles de serveis o d’urgències. Amb aquesta actuació s’eliminarà la connexió actual entre la Gran Via de Carles III i el c/Comandant Benítez. Alhora, es crearan nous grans parterres amb arbrat i vegetació arbustiva, es millorarà el clavegueram i la recollida d’aigües i es substituiran els fanals existents per uns de nous d’alta eficiència. Les obres es van iniciar al mes de novembre i tindran una durada de nou mesos, amb finalització el mes d’agost. El pressupost estimat és de 1.030.226,59€ (IVA inclòs).

*Proposta final de projecte

 

Benavent

Al c/ Benavent (entre c/ Felipe de Paz i av. Madrid) es realitzarà una intervenció de caràcter estructurant que afectarà a un total de 1.727m2. Serà una reurbanització per millorar-ne les condicions i adaptar-la als requeriments actuals de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de serveis. L’actuació consisteix en convertir, en part, l’actual secció de vial en una gran zona enjardinada al llarg de tot el tram, dotant-la de vida i humanitat i donant compliment als objectius de la Superilla. Això implicarà un eixamplament de la vorera costat Besòs, mantenint la secció actual de plataforma segregada. També s’aprofitarà per instal·lar una nova pavimentació, adaptar la xarxa de drenatge i millorar l’enllumenat urbà.

L’eixamplament inclourà un enjardinament a base de plantes gramínies amb la implantació d’una franja de parterre de 3 m d’amplada que discorrerà per tota la vorera costat Besòs, que estarà dotada d’un sistema de reg per a garantir el seu bon estat de conservació. La franja només quedarà interrompuda per les entrades als aparcaments i per tres franges pavimentades pensades per generar zones d’estada/pas i on es col·locaran bancs individuals pels veïns.

La franja de calçada rodada, d’un sol carril, mantindrà la seva posició central al carrer i a la banda costat Llobregat s’hi conservarà la fila d’aparcament existent. El cordó de serveis de la banda costat Besòs s’eliminarà per fer possible la incorporació de la jardinera longitudinal.

L’obra s’iniciarà al mes de gener i tindrà una durada de quatre mesos, preveient la seva finalització al maig del 2018. El pressupost estimat és de 543.452,54€ (IVA inclòs).

*Proposta final de projecte

 

Regent Mendieta

Un altre dels punts on s’actuarà serà al c/Regent Mendieta (entre c/ de la Riera Blanca i c/Comte Güell). L’àmbit a reurbanitzar és un tram de 107 metres de llargada i 11,90 d’amplada, i en total la superfície és de 1.165,75 m2.

El projecte, que serà estructurant, contempla la formació d’una nova secció de carrer amb plataforma única, donant continuïtat al tram entre el c/Arizala i el c/Comte Güell. La intervenció pretén renovar la secció reforçant la seva vessant peatonal i donant continuïtat a les obres que ja es van realitzar en aquesta via el mandat passat. Aquesta actuació té com a objectiu ajudar a reduir sensiblement la velocitat dels vehicles que circulin per la zona i donar prioritat al vianant. La part central de la via serà d’asfalt de color vermellós.

Les obres també inclouen un lleuger eixamplament de la vorera costat muntanya i la renovació del paviment existent. Alhora, s’aprofitarà per millorar l’accessibilitat dins l’àmbit, eliminar barreres arquitectòniques i adequar-ne les interseccions; pacificar i ordenar voreres i fer-les més amables de cara al vianant; i renovar paviments, mobiliari urbà (bancs, papereres…) i enllumenat urbà.

Es preveu la substitució dels arbres grans existents (acàcies) per espècies de port petit més adients a la secció del carrer, que eliminin les afectacions amb les edificacions existents.

Les obres s’iniciaran aquest mes de gener i està previst que finalitzin al mes de maig del 2018. El pressupost és de 387.627€ (IVA inclòs).

* Proposta final de projecte

 

Pintor Pahissa i Comte Güell

La darrera intervenció es farà al carrer Pintor Pahissa i al carrer Comte Güell (entre Travessera de les Corts i Regent Mendieta). Aquesta actuació, que també es farà a nivell estructurant, es podria iniciar a partir del mes de setembre del 2018. L’objectiu és convertir en plataforma única de prioritat invertida els dos carrers, finalitzant així l’àmbit format pel c/Arizala, trav. de les Corts, c/ de la Riera Blanca i av. Madrid. Actualment el projecte executiu està en redacció.