El curs 2020-2021 comença amb un miler més d’alumnes escolaritzats a Barcelona

Per primera vegada la matrícula pública a P3 supera la concertada.

El 14 de setembre obre les portes un nou curs escolar, el 2020-2021, i ho fa enmig d’una situació sanitària que obliga a prendre mesures excepcionals respecte a d’altres cursos. El Consorci d’Educació, seguint el protocol del Departament d’Educació i el Departament de Salut aprovat pel Procicat, ha posat en marxa una sèrie de mesures sanitàries de prevenció davant la COVID-19 i per poder garantir el dret a l’educació de tots els infants. En funció de l’evolució de la pandèmia, aquestes mesures poden anar canviant, cosa que obliga a ser flexibles i a adaptar-les a la situació epidemiològica de cada moment. Barcelona inicia el curs amb la possibilitat que les escoles i instituts utilitzin més de 200 espais a l’aire lliure i en equipaments municipals.

Dades d’inici de curs

El nombre d’alumnes ha crescut a la ciutat de Barcelona, amb 1.087 més que el curs passat i arriba als 179.574. Per franges, a P3 i en tot el 2n cicle d’infantil es viu un descens que ja estava previst, tot i que l’augment a primària i sobretot a secundària fa créixer la xifra total de la franja 3-16 respecte el curs 2019-2020.

Per primera vegada la matrícula és superior a la pública a P3, passant del 49,8% al 51,6%, i en el global de tota l’educació obligatòria (3-16) a la pública, també creix del 43,4% al 44,8%.

Enguany s’avança en l’equilibri i la distribució de l’alumnat entre els diferents districtes de la ciutat. En el cas concret de Sarrià-Sant Gervasi, un districte que sempre ha tingut una sobreoferta de places escolars respecte la població, s’observa hi ha un descens de les matriculacions de 570 alumnes menys.

A Barcelona hi ha 412 centres educatius sostinguts amb fons públics en les etapes d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria, dels quals 237 són públics i 175 són concer- tats. Aquest curs 2020-2021 es posen en marxa l’Institut Escola Eixample, l’Institut Vapor del Fil, l’Institut Escola Coves d’en Cimany, l’Institut Escola Plaça Comes i l’Institut Escola Rec Com- tal.

514 professionals més als centres educatius

Per poder atendre millor les necessitats generades en context Covid-19, s’incorporen 514 nous professionals més als centres escolars: 373 docents, 110 personal no docent (Tècnic d’Eduació Infantil, Tècnic Integració Social, Educadors Educació Especial, Educadors Llar d’Infants) i 31 de personal d’atenció i serveis (PAS), 31 estudiants en pràctiques de Tècnics d’Educació Infantil en FP Dual.

Específicament per als centres de major complexitat en el marc de Pla de Barris, es consoliden els 27 educadors socials de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) que s’integren als equips educatius amb dedicació completa a aquests centres.

També creixen els recursos en l’educació inclusiva, amb 41 incoporacions de Suport intensiu d’escolarització inclusiva (SIEI) arribant als 107; augmenten el nombre d’hores dels vetlladors; s’incorporen 11 professionals més als Equips d’Atenció Psicopedagògica (EAP); i un nou centre d’educació especial donarà suport inclusiu a l’escola ordinària, arribant als 7 centres en tota la ciutat que realitzen aquest servei.

Oficina EduCovid Barcelona

L’Oficina EduCovid Barcelona és un espai creat conjuntament pel Consorci d’Educació de Barcelo- na, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i que és on s’estableix la coordinació entre els centres educatius i la xarxa de salut al conjunt de la ciutat.

Les direccions dels centres educatius són el punt clau de gestió, amb el suport de la xarxa de salut. Cada centre té 2 referents, un de Salut Pública i l’altre d’Atenció Primària, així com el recolzament per part de l’Oficina Tècnica, Àrees Bàsiques de Salut i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per a la gestió d’eventual brots.

L’adaptació del protocol de gestió de casos a la situació concreta de la ciutat i el model de coordi- nació establert comporta:

  • proves en els centres als grups estables quan s’hagi detectat un positiu
  • Cada centre tindrà referents específics (gestors COVID-19), un de salut pública i un d’atenció primària.
  • Integració dels serveis de prevenció de riscos laborals en la identificació i rastrejament de contactes

Aquesta oficina farà el seguiment de la situació epidemiològica a les escoles, amb especial atenció als casos positius i les quarantenes que se’n derivin.

Els centres educatius han rebut material de prevenció: mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i ter- mòmetres, a més de productes per a la higiene personal com sabó i paper higiènic. El Consorci, a més, ha reforçat el servei de neteja als centres educatius de la ciutat i als equipaments amb usos escolars per garantir la desinfecció dels diferents espais on es desenvolupin les activitats educatives i dels materials escolars durant tota la jornada lectiva.