Ciutat Vella prohibirà circular amb monopatí a la plaça dels Àngels i els seus entorns en horari nocturn

Per evitar les molèsties al veïnat.

El districte de Ciutat Vella ha aprovat inicialment un decret que prohibirà circular amb monopatí a la plaça dels Àngels i els seus entorns en horari nocturn, des de les 22 hores fins a les 7 hores. Aquesta és una de les mesures que busquen donar resposta a les moltes queixes rebudes per part del veïnat de la zona per molèsties provocades pel soroll i l’incivisme que provoquen algunes de les persones usuàries dels monopatins.

L’àmbit en el que no es podrà circular amb monopatins en horari nocturn està delimitat per la Ronda de Sant Antoni, el carrer de Tallers, el carrer de les Ramelleres, el carrer de Pintor Fortuny i el carrer de Joaquim Costa.

Un cop publicat el decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), s’iniciarà un període de presentació d’al·legacions de 20 dies. Transcorregut aquest termini, i en cas que no es presenti cap al·legació, el document s’aprovarà automàticament de manera definitiva i entrarà en vigor el dia després de la mateixa.

Aquesta iniciativa ve donada per les continues queixes veïnals i la feina duta a terme per la Guàrdia Urbana en aquest àmbit. I és que el barri del Raval és el que compta amb un nombre d’incidents més alt per sorolls, amb 2.687 a l’any 2018 i un total de 1.157 molèsties provocades per persones a l’espai públic. Un dels focus d’aquestes molèsties són per l’ús de monopatins a la plaça dels Àngels i els carrers del seu entorn.

De fet, la Guàrdia Urbana identifica aquest punt concret com un dels que suposa un major focus de generació de molèsties en horari nocturn i aglutina una major quantitat de persones incomplint la normativa municipal.