Els Centres de Serveis Socials creen un nou sistema d’informació que aportarà una visió global del pacient

El sistema, batejat com a SIRIUS, és una de les 20 mesures concretes recollides en el projecte Impulsem! de reforma i actualització dels serveis socials.

Tres dels 40 Centres de Serveis Socials que hi ha a Barcelona començaran a provar el proper mes de juny un nou sistema d’informació, anomenat SIRIUS, que té per objectiu convertir-se en una finestra única que respongui a les necessites concretes que es deriven del treball social.

El SIRIUS facilita l’intercanvi d’informació entre sistemes i serveis a fi d’aconseguir una mirada global i integrada de la persona atesa, estandaritza la informació i les eines que donen suport al procés d’atenció i, en definitiva, vol aconseguir que l’obtenció de la informació i el seu ús sigui un suport a la feina dels Serveis Socials i no a la inversa.

El funcionament del SIRIUS s’avaluarà fins a finals del mes de juliol i en cas que demostri la seva efectivitat s’estendrà progressivament al conjunt de la ciutat.

Aquesta iniciativa és una de les 20 que contempla el projecte Impulsem! de reforma i actualització dels Serveis Socials de Barcelona, un ambiciós procés que es va posar en marxa el gener del 2016 i que ha comptat des de llavors amb la participació activa de centenars de professionals, persones usuàries dels serveis i entitats per detectar quines són les modificacions que caldria fer i fins i tot quines són les més prioritàries.