El carrer de les Camèlies, a Gràcia, estrena nova imatge

S’ha invertit 1,7M d’euros per habilitar un carril bici bidireccional i millorar les condicions d’accessibilitat, clavegueram i enllumenat.

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat la reurbanització del carrer de de les Camèlies en el tram comprès entre el carrer de l’Escorial i la ronda del Guinardó, al districte de Gràcia. El projecte ha comptat amb un pressupost d’1,7 milions d’euros (IVA inclòs) i ha comprès un àmbit de 7.081 metres quadrats.

Amb la intervenció, s’han eixamplat les dues voreres fins als 4,50 metres, i en el tram de davant del camp del CE Europa arriben fins als 6,50 metres i compten amb zones de descans, amb alguns bancs i cadires. Per tant, ha crescut l’espai reservat per al vianant i s’ha reduït fins a 11 metres el destinat a calçada, que compta ara amb una línia d’estacionament en cordó adjacent a la vorera mar, un carril bus, un carril de circulació i un carril bici de doble sentit de circulació adjacent a la vorera muntanya i que té continuïtat més enllà del carrer de les Camèlies.

La línia d’estacionament recull els contenidors de neteja, els baixadors d’una parada de bus, les àrees de càrrega i descàrrega i les places per a persones amb mobilitat reduïda.

L’arbrat es plantarà a la tardor
A més, el fet que les voreres s’hagin ampliat permetrà renovar l’arbrat viari, que es plantarà a la tardor –l’època idònia pel que fa al clima– i es col•locarà més allunyat de les façanes. L’arbrat d’alineació, en general, serà de l’espècie koelreuteria paniculata, i en el tram davant del camp de l’Europa s’alternaran arbres de port més petit, de tipus prunus ceraslfera i pyrus calleryana. A la trobada amb el carrer Secretari Coloma s’hi plantarà una camèlia, com a arbre singular i fent referència al nom del carrer.
També s’ha renovat el mobiliari urbà i l’enllumenat, que compta amb punts de llum amb doble llumenera led.