Bombers de Barcelona engega una campanya per promoure la instal·lació de detectors de fum a les llars

La mesura “A casa, no convidis al foc” té l’objectiu de promoure la instal·lació d’aquests aparells per reduir el nombre de víctimes mortals en incendis d’habitatges.

L’any 2018 els Bombers de Barcelona van intervenir en 4.252 extincions d’incendis, dels quals 1.584 van tenir lloc en habitatges (una mitjana de 4 incendis al dia) i on van morir 5 persones. En els últims 10 anys 41 persones han mort en 38 incendis en habitatges. El 78% d’aquests incendis es van produir durant la nit, fet que mostra la dificultat de la detecció de l’inici del foc per part dels estadants en aquesta franja horària de nit.

Per aquest motiu el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona (SPEIS) inicia la propera setmana una campanya que, sota el lema “A casa, no convidis al foc”, vol promoure la instal·lació de detectors de fum a les llars per prevenir víctimes mortals en incendis a la ciutat, continuant així amb una clara vocació i compromís de l’SPEIS amb les polítiques de prevenció i seguretat.

La campanya, tot i estar adreçada a tota la ciutadania, vol incidir especialment en les persones grans que viuen soles i en persones amb diversitat funcional.

Dispositiu econòmic i fàcil d’instal•lar

Els detectors autònoms de fum són un dispositiu econòmic que es revela com la opció més econòmica, senzilla i efectiva a l’hora de detectar incendis, fet que contribuiria a la disminució de víctimes mortals. Són fàcils d’instal·lar, no requereixen cap obra prèvia i funcionen amb una pila. Són aparells que avisen acústicament de la presència fum en una etapa molt inicial i ens permeten actuar per evitar la propagació del incendi tancant les portes i així facilitar si és necessari la intervenció dels bombers.

La campanya vol incidir en dos missatges clars:

– Divulgatiu: Explicar què són i quina funció tenen els detectors autònoms de fum, com funcionen, on es poden adquirir i a quins llocs s’han d’instal·lar.

– Autoprotecció: importància de detectar els incendis domèstics a temps, especialment en la franja nocturna i apuntar quines son les actuacions correctes davant una situació d’incendi.

Aquesta iniciativa també té l’objectiu de promoure un canvi normatiu que obligui a la instal·lació de detectors de fum en els habitatges de nova construcció i a la resta de llars, com ja passa en altres països europeus.

La campanya és un projecte proactiu que va més enllà de la resposta davant d’una emergència. Té la voluntat de potenciar la col·laboració amb els col·legis d’administradors de finques, col·legis professionals, associacions veïnals i de comerciants, d’entitats de gent gran, de l’Observatori de la Gent Gran, etc., adaptant els continguts de les sessions informatives a l’especificitat dels diferents col·lectius a qui vam dirigides.