Barcelona renova el codi de senyalització d’actuacions a l’espai públic

La nova identitat gràfica incorpora elements de comunicació sobre el contingut i el tipus d’actuació senyalitzada, i s’emmarca en la mesura de Govern de Rehabilitació Urbana.

L’Ajuntament de Barcelona està enllestint un nou llibre d’estil per a la senyalització de les actuacions dels diferents operadors municipals a l’espai públic, com poden lones, identificadors d’obres, cobertura de mitgeres, etc. La nova imatge aporta més informació sobre el tipus i objectius de cada acció.

A partir del 27 d’abril ja es podrà veure una nova imatge associada a les actuacions al carrer gestionades pels diferents operadors (BIMSA, Paisatge urbà…) El Pla d’implantació serà progressiu i d’acord amb un nou llibre d’estil que s’està definint i que serà d’obligat compliment per als operadors municipals. També es preveu que aquesta nova identitat estigui present en les peces  de comunicació relacionades com ara fulletons o materials de campanyes de rehabilitació, entre d’altres.

Els objectius principals del nou llibre d’estil i identitat són comunicar la millora que aporta l’obra, més enllà de senyalitzar-la; explicar la tipologia d’actuació de l’obra (reurbanització, carril bici, enllumenat…;  i fer ús d’un llenguatge i un codi de colors el màxim comprensible per a la ciutadania.

Alguns exemples de criptogrames que formen part de la nova identitat gràfica són: