Barcelona prohibeix l’obertura de nous locals d’oci nocturn, jocs d’atzar i karaokes a Ciutat Vella

També limita l’obertura de restaurants a la zona.

L’Ajuntament de Barcelona ha actualitzat el Pla d’usos de Ciutat Vella, el qual inclou cinc criteris nous per tal de donar llicències per a noves obertures de negocis: densitat, superfície mínima, superfície màxima, amplada del viari i vulnerabilitat del parc edificat.

Una de les principals novetats d’aquest pla és que les activitats es divideixen en dos grans grups d’acord amb quin és el seu impacte nocturn. En el cas de les activitats amb impacte nocturn, s’aplicaran unes condicions més restrictives per tal de garantir el descans del veïnat i la convivència. El document divideix entre les activitats diürnes (esportives; culturals i socials; establiments alimentaris de venda personalitzada, en règim d’autoservei, individuals, multisectorials o polivalents…) i les nocturnes (equipaments comunitaris; activitats musicals i de restauració; jocs i atracció; audiovisuals; i botigues de conveniència).

Així, s’apliquen condicions més flexibles als establiments culturals (centres de difusió cultural, museus, sales d’exposicions…), espectacles sense impacte acústic (cinemes, teatres o circs) i al comerç de proximitat (fruiteries, peixateries, carnisseries…) per tal d’afavorir la seva implantació al territori. Això es fa mitjançant l’aplicació de la condició de densitat.

En les activitats que tenen impacte nocturn, la seva implantació dependrà no només dels locals del mateix tipus que hi hagi en la zona, sinó també de la concentració d’establiments amb impacte nocturn que hi hagi en la zona. D’altra banda, el document planteja que no es permeti l’obertura de nous vinculats a l’oci nocturn (discoteques, sales de festes…), relacionats amb els jocs i atraccions (bingos, casinos o sales recreatives) i els audiovisuals (locutoris, karaokes…).

A més, aquest és el primer Pla d’usos que regula les activitats vinculades amb la mobilitat i els serveis turístics. En el cas dels segons, no serà possible obrir-ne de nous. Aquí estem parlant de magatzems per equipatges, establiments de venda de tiquets i oficines o punts d’informació turística.

Pel que fa als establiments relacionats amb l’exposició, venda i lloguer de vehicles que només podran situar-se en les finques que donin front als recorreguts autoritzats per l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona i hauran de tenir una superfície destinada a l’aparcament i prova dels vehicles a l’interior del local.