Barcelona posa en marxa una web perquè qualsevol persona pugui conèixer les ajudes a què té dret

Els Serveis Socials engeguen també una eina d’intel·ligència col·lectiva per ajudar als i les professionals en la presa de decisions diària.

Barcelona ha posat en marxa una pàgina web pionera dissenyada perquè qualsevol persona pugui conèixer les ajudes socials a què té dret, independentment de quina sigui l’Administració que les gestiona. La iniciativa, que neix després de mesos de feina liderada per la Direcció de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials, vol ser una eina més de transparència i apoderament de la ciutadania i parteix de la premissa que una part important del no accés a les prestacions públiques té a veure amb el desconeixement de les persones dels seus drets i, també, amb la complexitat associada a la seva tramitació.

El simulador d’ajudes, accessible al domini www.barcelona.cat/lesmevesajudes, funciona de manera anònima i, un cop introduïdes les dades de tots els membres d’una unitat familiar de manera guiada, ofereix informació sobre quines ajudes es poden sol·licitar en cada cas, així com una estimació de l’import, i enllaça amb els tràmits que cal seguir per demanar-ne cadascuna. A banda de facilitar l’accés i augmentar la transparència al voltant de les prestacions públiques, l’objectiu és també desestigmatitzar la demanda d’aquestes ajudes, atès que qualsevol persona pot consultar la nova eina des de casa.

En la primera fase, ja disponible, s’han introduït prestacions com el fons extraordinari d’ajudes d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys que atorga l’Ajuntament de Barcelona; les ajudes de menjador escolar; les rendes actives d’inserció per a aturats de llarga durada, víctimes de violència de gènere o persones amb discapacitat; la Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya; així com prestacions econòmiques diverses que tenen a veure amb el pagament de l’habitatge. Tot i així, cal tenir en compte que, sumades totes les administracions, existeixen més de 200 prestacions diferents i, per aquesta raó, en una segona fase està previst incorporar-ne d’altres com són la targeta rosa, els bons socials de subministraments energètiques, les pensions no contributives, el subsidi de desocupació, les prestacions de la llei de dependència o el pla d’ajut al retorn per a persones emigrants, entre d’altres.

El simulador d’ajudes és una peça més dins dels canvis engegats durant aquesta legislatura per a la construcció dels Serveis Socials municipals del futur. Aquests Serveis Socials han vist com durant els últims anys, malgrat la suposada recuperació econòmica, la pressió assistencial no ha deixat d’augmentar fins assolir l’any passat un nou rècord històric amb més de 81.000 persones ateses (un increment del 9,9% en només dos anys). Davant d’aquesta realitat, que posa en risc la sostenibilitat de les prestacions, els sistemes d’informació que han regit fins ara els Serveis Socials s’han orientat només a la gestió administrativa i no a l’eficiència ni a la qualitat dels serveis. De fet, amb caràcter més ampli, la penetració de les noves tecnologies en aquests serveis ha estat molt baixa, especialment si es compara amb d’altres serveis de l’estat del benestar com poden ser la salut o l’educació. Per tant, l’Ajuntament de Barcelona entén que posar a l’abast de la ciutadania noves eines digitals d’apoderament que millorin la comunicació i saber utilitzar de forma correcta els grans volums de dades que genera el propi sistema pot ajudar a consolidar una gestió diària més eficient i útil per als i les professionals i també per a les persones usuàries.

El simulador d’ajudes és un exemple clar, però no l’únic. Dins del que té a veure amb el programa anomenat Serveis Socials 2.0, l’Ajuntament ha generat també un model d’intel·ligència col·lectiva perquè el personal professional disposi d’un suport digital en la seva presa de decisions. Aquest programari innovador, que s’ha nodrit de prop de 300.000 expedients reals que han sigut prèviament anonimitzats i formen part del projecte municipal Big Data Social, agrupa les demandes, problemes i recursos disponibles per fer una classificació i quina intervenció seria recomanable en cada cas. La prova pilot, dissenyada de la mà dels professionals i que de moment s’ha provat en els Centres de Serveis Socials de Sant Gervasi, Ciutat Vella i La Verneda per comptar amb una mostra el més àmplia i diversa possible, s’estendrà progressivament als 40 centres que hi ha a Barcelona. Tot plegat es fa amb la intenció de millorar el dia a dia dels i les professionals i que puguin alliberar hores de tasques de poc valor afegit.

No són els dos únics projectes 2.0 utilitzats en els Serveis Socials. Entre els altres pilots que hi ha en marxa existeix un projecte per mesurar l’impacte real del programa Vincles en la reducció objectiva de la solitud de les persones grans; aplicacions per detectar problemàtiques ocultes i no declarades com podria ser la violència contra les persones grans, la violència masclista o la pobresa invisible, o bé la possibilitat de transcriure entrevistes personals o consultes telefòniques a partir de les gravacions de veu obtingudes en qualsevol àmbit d’actuació habitual dels Serveis Socials i així reduir també una part de la feina més feixuga.