Barcelona posa en marxa un programa per garantir el bon estat dels revestiments de les escoles públiques

Es preveu que l’Ajuntament de Barcelona aporti una inversió anual de 3 milions d’euros, el que permetrà el manteniment de 30 escoles cada any.

El Consorci d’Educació de Barcelona posarà en marxa un programa per garantir el bon manteniment de les 153 escoles públiques d’educació primària de la ciutat, 3 escoles d’educació especial i els 5 instituts-escola. El programa s’aplicarà així a 160 equipaments i es fixa que els centres educatius s’hauran de pintar cada sis anys com a màxim. Per fer-ho possible, l’Ajuntament de Barcelona farà una inversió anual de 3 milions d’euros, el que permetrà intervenir una trentena de centres cada any. Està previst que per al 2018 s’actuï en 25 centres, i que al 2019 s’actuï en altres 35 centres. Fins el moment, durant el 2017 s’ha intervingut en 32 escoles, amb una inversió de 3,5 milions d’euros.

Una pintura neutre, que doni iluminositat

Pel que fa a la pintura s’han establert uns paràmetres cromàtics concrets, que s’aplicaran a  partir d’ara a tots els centres on s’actuï. Es defugirà dels colors estridents, habitualment associats a espais infantils, per donar protagonisme a les tonalitats neutres, per donar sensació de serenitat i confort.

Els centres en els quals s’actuarà en els anys 2018 i 2019 són els següents:

Al llarg de l’any 2017 s’ha fet el manteniment de 32 centres educatius, ja amb els nous paràmetres i amb la idea d’establir uns criteris generals a l’hora de pintar i mantenir les escoles. Durant l’any 2016, es va fer una prova pilot en tres centres.