Barcelona obre l’àrea d’accés per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant

Aquesta zona de convivència entre les persones i els gossos estarà oberta fins al 16 de setembre a la platja de Llevant en una superfície separada físicament de la resta de la platja.

Barcelona obre l’àrea d’accés per a persones amb gossos durant la temporada de bany 2018, aprovat definitivament pel Decret d’Alcaldia publicat al BOPB el 6 de juliol de 2018.

La platja de gossos com un espai separat físicament de la resta de la platja de Llevant, té una superfície d’uns 1.250 m2 i un aforament limitat a 100 gossos. Per motius de seguretat, es mantenen les tanques perimetrals a la zona del trencant amb l’aigua i a l’espigó, i així evitar que puguin sortir les mascotes. El seu horari és de 10:30 hores a 19:00 hores.

La nova platja per a gossos estarà habilitada cada any durant la temporada alta de bany. L’espai comptarà amb els següents serveis:

– Servei d’informació, amb dos informadors ambientals de dilluns a diumenge realitzant tasques de control d’accessos ja que només podran accedir els gossos identificats amb microxip, tasques de seguiment, repartiment de bosses de recollida d’excrements i informació als usuaris, tant al mòdul d’informació com als accessos a la platja, per tal que els usuaris amb gossos segueixin el traçat establert fins a l’entrada de l’àrea, com a garantia del bon funcionament de l’espai.

– Servei de neteja manual tant de l’espai com dels accessos, incloent buidat de papereres i neteja mecànica amb el garbellat a la nit mitjançant tractor a 8 cm aprox. igual que a la resta de les platges i garbellat a 30 cm de profunditat, quan els criteris de contingència ho determinin.

– Servei de control de la qualitat de l’aigua i de la sorra, realitzat per l’Agencia de Salut Pública (ASPB); el control de l’aigua es fa tal i com estableix la Directiva 2007/CE i en relació al control de qualitat de l’aigua i de la sorra, s’ha establert amb l’ASPB un Protocol de Contingència que inclou un seguit d’actuacions de manteniment i neteja de la sorra en funció dels resultats analítics de control.

– Campanya de conscienciació a la ciutadania sobre les obligacions amb les seves mascotes, sobre el comportament dins de l’àrea de gossos i de respecte cap a la resta de la ciutadania.

Es lliurarà un fulletó informatiu que inclou la normativa d’ús de l’espai, la normativa específica per a gossos potencialment perillosos i uns consells de bones pràctiques.