Barcelona obre un expedient per sancionar amb 150.000€ “Mil Anuncios” i “Vibbo” per anuncis il•lícits de venda d’animals

Barcelona ha obert un expedient sancionador, amb una multa de 150.000€, als portals “Mil Anuncios” i “Vibbo” per mantenir anuncis il•lícits de venda d’animals a les seves webs, incomplint la normativa vigent en matèria de protecció dels animals a Barcelona, havent fet  cas omís als requeriments efectuats durant mesos.

L’Ajuntament ha incoat un expedient sancionador contra l’empresa responsable dels dos portals webs pels anuncis de transacció d’animals (gossos i gats) que té en els seus portals i que es consideren il·lícits a Barcelona, davant del que estableix l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals de 2014 (OPTVA) en concordança amb el Decret 2/2008 de 15 d’abril (Text Refós de Protecció dels Animals).

L’Ajuntament ha constatat que després de diversos advertiments i requeriments formals perquè es procedís a la immediata retirada dels anuncis, “Mil Anuncios” i “Vibbo” han fet cas omís  i han incomplert l’obligació de suspendre la transmissió, l’allotjament de dades, l’accés a la xarxa o la prestació de qualsevol altre servei equivalent d’intermediació tipificada a l’article 38.2.b) de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per això la tercera tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, ha incoat un expedient sancionador que, en virtut d’aquesta llei de comerç electrònic, qualifica de molt greu la infracció comesa i proposa una sanció per import de 150.001 euros. Aquest és el primer cop a tot l’Estat espanyol que es promou un procediment administratiu per combatre el comerç il·lícit d’animals a la xarxa.

Si bé la l’article 39.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic preveu que les sancions puguin arribar fins  a un màxim de 600.000€ i la prohibició d’actuació a l’Estat espanyol durant dos anys, l’Ajuntament ha decidit incoar l’expedient per l’import baix del llindar que preveu la Llei per prudència jurídica, ja que no s’ha sancionat mai aquesta empresa, i cal aplicar, per tant, el principi de proporcionalitat.

Anuncis que no respecten la normativa

La venda d’animals a Barcelona mitjançant aquests portals d’anuncis no respecta el contingut de la normativa vigent en aquesta matèria ni el llindar de benestar en  les condicions de la seva venda:

  • Cap dels dos portals disposen de la informació sobre el Registre de nucli zoològic requerit per la normativa d’aplicació.
  • Entre els filtres de cerca apareix l’opció de “monta de perros”.
  • Entre les opcions de responsable de la transacció consta “Particulares”.
  • Així com la resta dels molts diversos incompliments que es desprenen del contingut dels anuncis, respecte del que estableix el Decret 2008 (Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals ) i l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals a la ciutat de Barcelona.

De la mateixa manera, amb aquests anuncis s’estava promovent la cria indiscriminada d’animals i, amb això, l’abandonament dels mateixos.