Barcelona té en marxa 72 solars públics per construir-hi 4.644 habitatges assequibles

A dia d’avui, ja s’han acabat 11 promocions amb 648 pisos; n’hi ha 13 més en obres per construir 574 habitatges; 29 solars en fase de projecte per fer 2.331 pisos, i 19 solars en preparació dels concursos que donaran lloc a 1.091 pisos més.

L’Ajuntament té en marxa 72 projectes en solars públics arreu de la ciutat per construir-hi un total de 4.644 habitatges.

L’activació de noves promocions públiques és un dels principals eixos d’actuació del Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025, i les dades actuals assenyalen un moment de màxima activitat i un nivell de producció inèdit fins ara pel que fa a la nova construcció d’habitatge destinat al lloguer públic a la ciutat.

Dels 72 projectes, es preveu que un 80% dels pisos públics que se’n derivaran seran de lloguer. De totes les promocions previstes n’hi ha 11 amb l’obra ja finalitzada. Equivalen a 648 pisos que ja han estat lliurats o que en aquests moments s’estan fent els tràmits necessaris per entregar-los a les unitats familiars adjudicatàries.

També hi ha 13 promocions en obres o amb les obres ja licitades per construir edificis que acolliran 574 pisos. Aquest paquet de projectes inclou des dels que es troben en procés de l’adjudicació de l’obra a l’empresa que l’ha de tirar endavant, fins a l’acabament dels treballs constructius.

A més, hi ha 29 solars en fase de projecte que donaran lloc a 2.331 nous habitatges. Són promocions que ja han posat en marxa el concurs públic per escollir les empreses o professionals que s’encarregaran del projecte executiu i les obres.

I, finalment, l’Ajuntament disposa de 19 solars més en fase de preparació. En aquests casos, s’han iniciat els tràmits necessaris per poder desenvolupar els concursos públics d’adjudicació per al desenvolupament d’un total de 1.091 pisos nous.

Amb totes aquestes actuacions, que s’estan desenvolupant, el Govern municipal incrementarà en 6 anys un 50% el parc públic de lloguer assequible a la ciutat.

52 solars més en tràmit

A banda dels 72 solars i promocions municipals que ja estan a disposició de l’Ajuntament, també s’està treballant amb un altre grup de sòls que es troben en tràmit per poder activar-hi la construcció d’habitatges a mig termini.

Es tracta de 52 solars en diferents fases de gestió urbanística, i que sumats als ja activats donen un total de 124 sòls públics mobilitzats al servei del dret a l’habitatge. L’Ajuntament ha garantit que tinguin aquest ús i no un altre i han estat activats i/o gestionats per aquest Govern municipal en el marc del seu Pla pel dret a l’habitatge.

Així, s’hi inclouen els que estan en procés d’inscripció i d’alliberament derivats de l’ocupació d’afectats o de construccions. I també solars inscrits que estan en àmbits on s’està modificant el planejament, o que són per a reallotjats urbanístics.

Per districtes, estan repartits així: