Barcelona incorpora un sistema de geolocalització al Servei de Teleassistència per a persones amb deteriorament cognitiu

El Servei de Teleassistència Municipal ha començat a oferir un nou sistema de geolocalització, anomenat Monitoratge Intel·ligent del Moviment per a l’Autonomia amb Localitzador (MIMAL), especialment dissenyat per a persones amb un deteriorament cognitiu.

El MIMAL permet conèixer la posició de la persona usuària en cas d’emergència o desorientació fora del domicili, les 24 hores del dia i tots els dies de l’any, i ho fa a través d’un terminal similar a un telèfon mòbil que emet un senyal d’alarma en cas que se surti dels límits d’una zona definida com a segura, se superi una velocitat determinada o bé a petició de la pròpia persona usuària si se sent desorientada.

Una creixent demanda

Actualment, hi ha en funcionament 179 dispositius MIMAL a la ciutat, i la previsió és que s’incorporin una desena cada mes. El dispositiu el pot utilitzar qualsevol persona empadronada a Barcelona que presenti signes de deteriorament cognitiu lleu o moderat i que compti amb una persona de referència.

Té com a objectiu principal contribuir a l’autonomia de la persona usuària i a millorar la sensació de seguretat de les persones cuidadores davant de qualsevol possible situació de perill o d’emergència. Aquest dispositiu complementa el servei de teleassistència amb la geolocalització i atenció d’emergències al carrer. Les persones interessades en incorporar-lo s’han d’adreçar al personal professional de la seva Àrea Bàsica de Salut (ABS) de referència, que valoraran la idoneïtat i faran la sol·licitud en cada cas.

L’èxit del Servei de Teleassistència Municipal

L’any 2017, en qualsevol cas, el Servei de Teleassistència Municipal va enregistrar un nou màxim històric pel que fa al nombre de persones ateses, tot mantenint l’altíssima satisfacció i valoració. En concret, es van atendre un total de 95.599 persones, un creixement del 5% respecte a les gairebé 91.000 persones ateses l’any anterior. Tres de cada quatre persones usuàries són dones, la meitat viuen soles a casa (el 70% dels homes viuen com a mínim amb una persona al domicili) i tot i que l’edat mitjana de les persones és de 83 anys, de forma preventiva es recomana la seva activació a partir dels 75 anys. El temps mitjà de permanència en el servei és de 4 anys i 6 mesos i les sol·licitud d’activació del servei es resolen en una setmana com a màxim.

Pel que fa a l’activitat del servei, l’any passat es van fer 1,43 milions de trucades de seguiment (entre elles 64.000 trucades per fer promoció de l’envelliment actiu) i es van rebre i atendre un total de 645.499, la qual cosa suposa una mitjana d’1,8 trucades per persona usuària i mes. En el 9% d’aquestes trucades rebudes va caldre activar una emergència sanitària, la qual cosa va suposar la mobilització d’algun tipus de recurs sanitari. La mitjana del temps de resposta per atendre la trucada va ser d’11 segons.

La valoració del servei continua mantenint l’altíssima satisfacció de les persones usuàries, amb una puntuació de 9,4 punts, i un 82% que manté que el servei que rep és excel·lent i un 13,3% notable. Pel que fa a la resta d’indicadors, com són la freqüència de les trucades, l’amabilitat i el temps de resolució registren en tots els casos percentatges d’aprovació molt elevats..