Barcelona impulsa un pla d’usos per ordenar les activitats dels entorns del carrer de Girona

El Govern municipal elaborarà una normativa nova per regular la implantació de nous negocis a l’àrea delimitada pels carrers de Roger de Llúria, Còrsega, passeig de Sant Joan, la ronda de Sant Pere i la plaça d’Urquinaona.

L’Ajuntament de Barcelona elaborarà un pla especial d’establiments de pública concurrència i activitats per als entorns del carrer de Girona, al barri de la Dreta de l’Eixample. L’objectiu principal de la futura normativa serà assegurar l’equilibri entre els diferents tipus de negocis i comerços que hi ha i l’ús de l’espai públic i el descans veïnal, i regular la implantació d’activitats tenint en compte els canvis que hi ha hagut a la zona els últims anys i els que es produiran properament.

Al barri de la Dreta de l’Eixample i, en concret als entorns del carrer Girona, ha anat creixent l’activitat econòmica progressivament. El mercat de la Concepció, molt proper al carrer, ha esdevingut el motor d’una activitat comercial rica, singular i molt variada des que va remodelar-se integralment, al 1998.

I, ara, el Govern municipal està treballant en un projecte de reurbanització de tot el carrer de Girona, que preveu convertir-lo en un eix verd amb prioritat per als vianants i amb noves zones d’estada i espais lliures. Fins ara s’ha estat treballant en uns primers criteris i propostes en el marc d’un grup impulsor format pel veïnat, entitats i comerciants, i a mitjan febrer està previst compartir-los en una trobada oberta amb veïns i veïnes amb la voluntat de seguir avançant per poder disposar d’un avantprojecte al mes de març.

El conjunt de totes aquests actuacions comporta que l’entorn del carrer Girona passi a ser un punt d’interès per a tota la ciutat, fet que podria afavorir el monocultiu de locals destinats als serveis, restauració i oci. Ja en els darrers anys, tot l’entorn del mercat ha experimentat un augment significatiu d’establiments de pública concurrència i de locals de restauració, amb un canvi important en la seva activitat.

La concentració d’aquests negocis té un impacte important sobre béns comuns que s’han de protegir. Són, d’una banda, l’espai públic i els entorns urbans per l’ocupació de terrasses i per sobreutilització dels vials i, de l’altra, el dret dels veïns i de les veïnes al descans, que es veu afectat pels sorolls que generen aquestes activitats. Es tracta, en definitiva, d’assegurar l’equilibri entre els diferents tipus de locals i usos en aquest espai, i evitar que aquelles més vinculades a les activitats de serveis, oci, etc. puguin proliferar de manera descontrolada.
Per tant, la futura regulació serà garantir l’equilibri d’usos, evitar la gentrificació i preservar el comerç local i de proximitat, l’interès públic, la protecció de l’entorn urbà i la convivència ciutadana.

Ara, el Govern municipal analitzarà detalladament les característiques i activitats de l’àmbit per redactar el pla d’usos. Per tal que mentre duri aquest procés no es produeixi un increment important de sol•licitud de llicències i autoritzacions contràries als objectius del propi pla, el consistori ha decretat una suspensió per un màxim d’un any de l’atorgament de llicències i comunicats a l’espai delimitat pels carrers de Roger de Llúria, el passeig de Sant Joan –excepte en el tram per sobre de l’avinguda Diagonal–, el carrer de Còrsega –en la façana Eixample–, la ronda de Sant Pere –entre passeig de Sant Joan i la plaça d’Urquinaona– i totes les façanes de plaça Urquinaona que són de l’Eixample.

Mentre duri la suspensió, no es concediran llicències ni s’admetran comunicats per obrir o ampliar establiments de concurrència pública i activitats vinculades a l’oci i l’alimentació –exceptuant les que es trobaven en tràmit abans de la suspensió–.

En concret:

– Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts.
– Activitats musicals.
– Activitats de restauració.
– Activitats de joc i atraccions, excepte ludoteques (epígraf 2.4.5).
– Activitats audiovisuals.
– Comerç alimentari amb degustació.
– Orxateries i Gelateries (encara que no tinguin degustació).
– Menjars preparats.
En el recinte interior del Mercat de la Concepció, les activitats estan sotmeses al règim específic que regula l’Institut Municipal de Mercats mitjançant l’Ordenança Municipal de Mercats. Per tant, no estaran sotmeses a la suspensió.