Barcelona implanta la recollida de residus selectiva porta a porta al casc antic de Sarrià

L’objectiu de l’Ajuntament és fer un salt endavant en la recollida selectiva i passar del 36% de reciclatge a uns nivells propers al 60%.

Des d’avui els veïns i veïnes del casc antic de Sarrià experimentaran el nou model de recollida de residus porta a porta, seran doncs els primers a Barcelona. L’objectiu de l’Ajuntament és fer un salt endavant en la recollida selectiva i passar del 36% de reciclatge a uns nivells propers al 60%, tal i com es planteja a l’estratègia Residu Zero de Barcelona.

Els veïns hauran de separar la brossa en diferentes fraccions i anar llençant-les segons el calendari setmanal establert. Les fraccions són:

  • Residus orgànics: restes de carn o peix, flors seques, taps de suro, closques d’ou o marisc, paper de cuina, etc.
  • Reciclables: garrafes d’aigua, bosses de plàstic, llaunes de begudes, xapes, paper d’alumini, safates de porexpan, plats i gots de plàstic, cables d’acer petits, xinxetes, etc.Envasos de vidre: ampolles, pots
  • Envasos de vidre, etc. Aquesta fracció no es recull pel sistema de Porta a Porta, per evitar el perill de trencament del vidre, així que s’han de continuar portant al contenidor verd.
  • Envasos de cartró i paper: caixes de cartró, diaris, revistes, etc.
  • Rebuig: burilles, restes d’escombrar, cotó, bolígrafs, etc.
  • Residus sanitaris: bolquers, compreses, excrements d’animals, etc.

Cada una de les fraccions s’haurà de llençar en un dia concret, per exemple, les escombraries orgàniques i els residus sanitaris es llençaran quatre dies a la setmana (dilluns, dimecres, divendres i diumenge), mentre que el rebuig només es recollirà els dilluns i els reciclables, els dimecres i diumenge.

Horaris establerts per llençar la brossa

El sistema de recollida porta a porta implica nous hàbits per al ciutadà, ja que ha de complir amb el dia indicat per treure la fracció acordada dels residus, així com en l’horari de baixar les escombraries (de 20 a 22 hores), i les han de deixar a les portes dels seus domicilis per tal de poder reciclar-les correctament.

Aquest canvi afecta a 8.500 persones, les primeres de la ciutat. No obstant, aquest sistema ja està en pràctica a un centenar de municipis petits a Catalunya.