Barcelona dobla el pressupost per al programa Respir Plus d’ajudes a les persones cuidadores de gent gran

Els ajuts s’atorgaran en funció de la situació econòmica de les persones grans i cobriran estades temporals en centres residencials fins al màxim de 60 euros al dia.

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit ampliar fins als 600.000 euros l’any el programa Respir Plus d’ajuts econòmics per facilitar estades temporals en centres residencials per a la gent gran de tot Catalunya. Amb aquesta mesura, que dobla el pressupost de 300.000 euros del programa Respir municipal que es va engegar l’any 2013, el consistori calcula que se’n podran beneficiar al voltant de 500 famílies cuidadores que conviuen en el seu domicili amb persones de més de 65 anys i que requereixen atenció i suport per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

La decisió municipal va més enllà que les persones cuidadores puguin agafar-se un període de descans (originalment les ajudes estaven pensades només pel període de vacances que va del juny al setembre). Amb l’ampliació del programa es cobriran tots els mesos de l’any i es donarà més autonomia a les persones receptores de l’ajut, que podran afrontar tasques com podria ser la rehabilitació de la llar o un ingrés hospitalari, per exemple, a banda de fer estades de vacances i d’oci.

Requisits per acollir-se

El nou Respir Plus té entre els seus requisits que les persones beneficiàries tinguin més de 65 anys, tot i que de forma puntual s’hi podran acollir persones de 60 anys, estiguin empadronades a Barcelona i hi hagin residit durant els últims cinc anys, que visquin en un domicili particular i que estiguin diagnosticades amb un grau de dependència elevat.

Les estades podran ser d’entre 1 i 45 dies, a distribuir de manera flexible al llarg de l’any en funció de les necessitats de les persones cuidadores i la quantia de la subvenció serà com a màxim de 60 euros al dia (un màxim de 2.700 euros per persona). En qualsevol cas, aquesta quantitat s’establirà de manera proporcional als dies sol·licitats, tenint en compte la renda i el topall màxim establerts en la convocatòria, i que es poden resumir de la següent manera:

La sol·licitud i la gestió d’aquest recurs tindrà caràcter universal i es podrà fer quan finalitzi el termini de publicació, previst a finals d’abril. L’Oficina de Prestacions Socials de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) ubicada al número 344 del carrer Aragó oferirà informació i suport presencial i telefònic per poder completar el tràmit, que es podrà fer fins al proper 30 de novembre. Un cop revisades les peticions, i després de la comprovació dels requisits de la convocatòria, es dictarà resolució amb l’atorgament dels ajuts fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.