Barcelona destina 2M€ a ajuts per pagar l’habitatge

Enguany es destinaran 2.000.800 euros a ajudar les persones amb escassos recursos econòmics, tant propietàries com llogateres, gràcies a subvencions de fins el 75% del import de l’Impost de Béns Immobles.

Aquests ajuts de fins a un màxim de 300 euros estan destinats a persones propietàries i també les llogateres, en aquest cas tant si paguen com si no paguen l’IBI.

L’Ajuntament de Barcelona ha obert, per quart any consecutiu, una nova campanya d’ajuts  per pagar l’habitatge, en concret destinada a persones amb pocs recursos econòmics per tal de subvencionar-los el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI)  tant si son propietàries, com llogateres. En el cas de les famílies llogateres hi tenen  dret tant si paguen com si no paguen l’IBI. El termini per a sol·licitar aquest ajut estarà obert fins el 31 de maig.

Amb aquests ajuts econòmics l’Ajuntament de Barcelona vol prestar suport a les persones i col·lectius més vulnerables i, al mateix temps, segueix reforçant  la seva aposta per una ciutat més equitativa, justa i redistributiva per a tothom.

Enguany es destinaran 2.000.800 euros exclusivament a ajuts per pagar l’habitatge a llars amb escassos recursos econòmics. Aquests ajuts, destinats a persones llogateres o propietàries, seran de fins el 75% del pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI), fins a un màxim de 300 euros, una xifra superior als 200 euros de l’ajut màxim de l’any passat.

Pel que fa als requisits per sol·licitar l’ajut, els sol·licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts de fins a 23.343 euros en el cas de famílies amb quatre membres.

Més enllà de complir els barems econòmics establerts, caldrà ser propietari o llogater i que l’habitatge sigui d’ús habitual. També es demana estar empadronat al domicili per al qual es demana l’ajut com a mínim des de l’1 de gener de 2019.

Aquest any, com a novetat, s’ha eliminat el requisit que les persones o famílies que optessin a l’ajut tampoc disposessin d’altres immobles, excepte l’habitatge propi i, com a màxim, una plaça d’aparcament i un traster. Amb aquest canvi s’ha volgut evitar perjudicar a famílies que tenien petites participacions en altres immobles i que aquest fet els penalitzava per poder optar a l’ajut per poder pagar l’habitatge habitual.

Les sol·licituds es poden tramitar presencialment, amb cita prèvia, a les a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC’s) de districte  i online a la pàgina web: https://ajuntament.barcelona.cat/ajutsIBI/ca/

L’ajut per a persones amb pocs recursos (propietàries o llogateres) és el tipus d’ajut amb més persones beneficiàries. En la convocatòria de l’any passat, un total de 4.482 famílies es van beneficiar d’aquest ajut, en una campanya a la qual s’hi va acabar destinant un  pressupost total de 896.400,00 €