Barcelona destina 2,9 M€ a ajuts per pagar l’IBI i el lloguer

Aquests ajuts estan destinats a persones llogateres o propietàries amb pocs recursos econòmics i seran de fins a un màxim de 200 euros (fins al 75% de l’import de l’IBI). Es poden sol·licitar des d’aquest divendres, 15 de juny, fins el 31 de juliol de 2018.

L’Ajuntament de Barcelona ha obert, per tercer any consecutiu, una nova campanya d’ajuts destinada a subvencionar el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a persones amb pocs recursos econòmics, propietàries i llogateres. El termini per a sol·licitar aquest ajut és des d’aquest divendres, 15 de juny fins el dia 31 de juliol de 2018.

Enguany es destinaran gairebé 3 milions d’euros exclusivament a llars amb recursos econòmics escassos. Aquests ajuts, destinats a persones llogateres o propietàries, seran de fins a un màxim de 200 euros (fins al 75% de l’Impost de Béns Immobles).

Pel que fa als requisits per sol·licitar l’ajut, els sol·licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts de fins a 23.343 euros en el cas de famílies amb quatre membres.

Més enllà de complir els barems econòmics establerts, caldrà ser propietari o llogater i que l’habitatge sigui d’ús habitual. També es demana estar empadronat al domicili per al qual es demana l’ajut com a mínim des de l’1 de gener de 2018. Les persones o famílies que optin a l’ajut tampoc poden disposar d’altres immobles, excepte l’habitatge propi i, com a màxim, una plaça d’aparcament i un traster.

Per donar a conèixer la campanya d’ajuts entre la població i arribar al públic objectiu a qui van adreçats, l’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa una extensa campanya de comunicació per fer-ne difusió, en col·laboració amb les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC’s), els Centres de Serveis Socials, les Oficines d’Habitatge, els Casals de Gent Gran, l’OMIC, i l’Institut Municipal d’Hisenda, i a la vegada fent publicitat a mitjans de comunicació i al carrer.

Les sol·licituds es poden tramitar presencialment, amb cita prèvia, a les OAC’s i online a la pàgina web: barcelona.cat/ajutsIBI