Barcelona crearà un nou espai de lleure i trobada a “La Balconada” del Moll de la Fusta

El veïnat del Gòtic i de tota la ciutat podran gaudir d’aquest nou espai lliure que compta amb 7.460 metres quadrats a partir d’octubre de 2019.

L’entorn comptarà amb cinc espais diferenciats: l’Umbracle, la Sala, el Pati, el Jardí i el circuït de patinets per donar resposta a diverses necessitats del veïnat.

L’Ajuntament de Barcelona reurbanitzarà l’espai superior del Moll de la Fusta, anomenat “La Balconada”, per incloure més usos veïnals i esdevingui un espai lliure útil del barri Gòtic. El projecte executiu d’aquesta actuació ja està enllestit i està previst que les obres comencin el proper mes de març i finalitzin a l’octubre de 2019 amb un pressupost de 2.190.000 euros.

Així, la nova proposta, ideada per l’arquitecte Oriol Clos i LEVE projects, convida a superar el caràcter dur i de pas que actualment té l’espai per a esdevenir un lloc de trobada i ús amb la creació de zones d’ombra per tal de millorar les condicions de confort del veïnat; l’increment de vegetació per estirar la Plaça Duc de Medinaceli fins al mar; la creació d’espais per a activitats de lleure i activitat física urbana; la renovació de les xarxes de subministraments, de la il·luminació i la implantació de llocs d’emmagatzematge i de connexió de serveis; i el reconeixement dels itineraris d’accés, existents i nous, construint-ne la continuïtat i una senyalística específica.

El nou espai lliure pel veïnat del barri Gòtic es troba al front de la ciutat sobre el Port i compta amb 600 metres lineals de balconada que van des de la Rambla fins a la Via Laietana i 15 metres d’amplada entre el carril per a bicicletes i la barana amb vistes al Port. L’àmbit, de 7.460 metres quadrats, es distribueix en cinc espais que són: Patinets, Jardí, Pati, Umbracle i Sala.

El Gòtic guanya espai verd i s’allarga fins al mar
L’espai comptarà amb un Umbracle de 1.000 metres quadrats que delimita un espai central, davant de l’antic convent de la Mercè, protegit del sol amb un sostre d’ombra baix i acollidor. Els pilars metàl·lics de suport són una prolongació de les estructures apantallades de la llosa reticular de l’aparcament soterrani. Una doble biga d’uns 15 metres defineix una estructura de 10 costelles perpendiculars al mar que suporten les corretges que estabilitzen el conjunt.

L’ombra la provoca una malla d’acer inoxidable que suporta un conjunt de càpsules de plàstic de colors variats que fa de sostre horitzontal a 3’5 metres del pla de terra. L’efecte del conjunt és el d’un espai obert però de límits ben precisos que suggereix la imatge d’un envelat festiu de la costa i a on es podran desenvolupar activitats de caire grupal i de vida quotidiana com podrien ser trobades veïnals, mostres d’entitats, activitats de gimnàstica en grup o jocs lliures infantils, per exemple.

Aquest Umbracle està envoltat per dos espais més, la Sala i el Pati. La Sala estarà a la confluència amb la Plaça de Correus i la Via Laietana, marcada per l’escultura Cara de Barcelona de Roy Lichtenstein. Allà, “La Balconada” entra en contacte amb els vianants que hi accedeixen des de la Barceloneta, el Parc, La Ribera… Superat l’efecte “porta” de la Gamba Mariscal i la pèrgola que la sosté, s’estableix com si es tractés d’una avantsala, un lloc d’espera, repòs i trobada, a recer dels fluxos de moviments.

Entre la passera helicoïdal i La Gamba es disposen tots els bancs lineals que hi ha actualment distribuïts al llarg de la Balconada. Cap a l’Umbracle s’organitza amb algunes de les bigues de fusta laminada desmuntades i reutilitzades com a element urbà, un espai per a seure, de forma quasi semicircular i en grada, per a permetre activitats de grup de format obert amb vistes al mar.

A l’altra banda, es troba el Pati. Aquest àmbit actua com a complement de l’Umbracle. És un gran espai de superfície equivalent, buit d’obstacles, qualificat per una malla de marques a terra, de xapa metàl·lica tractada i pintada. Aquestes marques han d’ajudar a organitzar les activitats temporals que s’hi puguin desenvolupar -actives o estàtiques- determinant ritmes, distàncies, distribucions i que es podrà treballar amb les entitats i agents que treballen amb infants al barri. En aquest espai, al llarg de la vorada de límit del carril per a bicicletes es preveuen punts d’ancoratge per a les bigues recuperades desplaçables.
Un altre dels àmbits és el del Jardí de Medinaceli que busca portar l’ambient verd de la plaça del Duc de Medinaceli a “La Balconada” per introduir l’element vegetal i marcar, des de la primera fase, la intenció d’allargar la plaça fins a l’Esplanada del Moll de Bosch i Alsina. Es proposa implantar hidro-jardineres acompanyades d’un gran escambell anular de fusta (una espècie de banc perimetral).

A més també hi haurà suports metàl·lics que omplen l’espai, com un gran pedrís de fusta, que qualifiquen el lloc com un nou jardí romàntic de distàncies curtes, de recorreguts alternatius, discretament laberíntic. La vegetació estarà formada per margallons, com a la plaça Duc de Medinaceli, bambú, flors i olors. En aquest nou jardí urbà -d’escala i d’ús de proximitat- s’hi engloba el recinte existent de jocs infantils i s’hi integren dues pistes per a petanca sobreposades al paviment.

Finalment, es crearà un circuït de patinets amb accés des de la via ciclable que segueix tota la balconada. Es proposa dibuixar a terra una pista d’entreteniment lúdic infantil-familiar per a patinets de roda petita que incrementa l’oferta d’activitats de “La Balconada”. Aquest circuït variat i de recorreguts múltiples s’organitza esquivant i integrant els elements urbans d’aquest àmbit.